ŽUPANIJSKA POVJERENSTVA ZA NATJECANJA I SMOTRE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014.

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

ŽUPANIJSKA POVJERENSTVA ZA NATJECANJA I SMOTRE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014.

MEĐIMURSKE ŽUPANIJA

 

LiDraNo 2014. – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLE DOMAĆINI:

- OŠ SVETI MARTIN NA MURI      – međuopćinska smotra za Gornje Međimurje

- OŠ DOMAŠINEC                            – međuopćinska smotra za Donje Međimurje

- OŠ DONJI KRALJEVEC                – županijska smotra

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola/ustanova

1.

Anđelka Klemenčić

 

Predsjednica za organizaciju međuopćinske smotre za Gornje Međimurje

OŠ SVETI MARTIN NA MURI

2.

Mira Janjanin

 

Predsjednica za organizaciju međuopćinske smotre za Donje Međimurje

OŠ DOMAŠINEC

3.

Dubravka Horvat

 

Predsjednica za organizaciju županijske smotre

OŠ DONJI KRALJEVEC

4.

Dejan Buvač

 

predsjednik za dramsko-scensko stvaral.

Ministarstvo obrane-područni ured Čakovec

5.

Bruno Kontrec

član za dramsko-scensko stvaralaštvo

 

6.

Vlado Mihaljević

član za dramsko scensko-stvaralaštvo

Graditeljska škola Čakovec

7.

Emilija Kovač

 

predsjednica za literarno stvaralaštvo

Graditeljska škola Čakovec

8.

Željka Pavlic-Bedić

član za literarno stvaralaštvo

OŠ Nedelišće

9.

Ivan Pranjić

član za literarno stvaralaštvo

Gimnazija J.S. Čakovec

10.

 Željko Kovač

 

predsjednik za novinarsko stvaralaštvo

OŠ Donja Dubrava

11.

David Vugrinec

 

član za novinarsko stvaralaštvo

Međimurska županija

12.

Gordana Lovrečić

 

član za novinarsko stvaralaštvo

HTV dopisništvo Čakovec

LiDraNo2014.  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola/ustanova

1.

Vesna Prepelić Đuričković

Predsjednica za organizaciju županijske smotre

Srednja škola Čakovec

2.

Mirjana Vidović

predsjednica za dramsko-scensko stvar.

Gimnazija J.S. Čakovec

3.

Bruno Kontrec

član za dramsko-scensko stvaralaštvo

Vukovarska 4a, Čakovec

4.

Davor Dokleja

član za dramsko-scensko stvaralaštvo

Centar za kulturu Čakovec

5.

Nada Čatlaić

predsjednik za literarno stvaralaštvo

Gimnazija J.S. Čakovec

6.

Adrijana Kos-Lajtman

član za literarno stvaralaštvo

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu

7.

Josip Mihalković

član za literarno stvaralaštvo

OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec

8.

Dijana Savić

predsjednica za novinarsko stvaralaštvo

Tehnička škola Čakovec

9.

Kristina Štebih

član za novinarsko stvaralaštvo

Radio 1, Čakovec

10.

Tomica Jakopec

član za novinarsko stvaralaštvo

VTV televizija, Varaždin

NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ I.G. KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Sonja Vršić

predsjednica

OŠ Mursko Središće

2.

Sanja Jerosimić

član

OŠ Štrigova

3.

Nataša Kralj

član

OŠ Ivanovec

4.

Ivana Samardžija Bermanec

član

OŠ Prelog

5.

Snježana Zebec

član

OŠ Prelog

NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Vedrana Močnik

predsjednica

Gospodarska škola Čakovec

2.

Kata Pervan

član

Tehnička škola Čakovec

3.

Jagoda Grgić

član

Tehnička škola Čakovec

4.

Dijana Fric

član

ETŠ Čakovec

5.

Gordana Hobor Nikolić

član

ETŠ Čakovec

NATJECANJE IZ ENGLESKOG  JEZIKA  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – III. OŠ ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Branka Lamza

predsjednica

II. OŠ Čakovec

2.

Lidija Branilović

član

OŠ Dr. I. Novaka Macinec

3.

Denis Kirić

član

OŠ Hodošan

4.

Klaudina Mumić

član

III. OŠ Čakovec

NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Maja Labaš Horvat

predsjednica

Srednja škola Prelog

2.

Aristeja Juras

član

Srednja škola Čakovec

3.

Ivana Roža-Kermeci

član

Gospodarska škola Čakovec

4.

Jurica Vugrin

član

Srednja škola Prelog

5.

Petar Pavlic

član

Gimnazija J.S. Čakovec

NATJECANJE IZ NJEMAČKOG  JEZIKA  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ NEDELIŠĆE

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Ružica Horvat

predsjednica

OŠ Dr. I. Novaka Macinec

2.

Kristina Obadić

član

OŠ T. G. Mala Subotica

3.

Ivana Čurila

član

OŠ Orehovica

NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Sanja Jambrović Posedi

predsjednica

Gimnazija J.S. Čakovec

2.

Snježana Vrtarić

član

Ekonomska škola Čakovec

3.

Branka Vlahek Ivek

član

Gospodarska škola Čakovec

4.

Vesna Malekoci Tarandek

član

Gimnazija J.S. Čakovec

5.

Emilija Rodinger

član

Tehnička škola Čakovec

NATJECANJE IZ LATINSKOG I GRČKOG JEZIKA  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Lidija Kolar

predsjednica

Gimnazija J.S. Čakovec

2.

Marija Takač

član

Gimnazija J.S. Čakovec

3.

Ivana Koprivnjak

član

Gimanzija J.S. Čakovec

NATJECANJE IZ MATEMATIKE  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ STRAHONINEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

POVJERENSTVO

1.

Jovanka Trbojević

predsjednica

OŠ Strahoninec

2.

Tanja Debelec

član

I. OŠ Čakovec

3.

Svetlana Jezernik Vitaljevna

član

OŠ Podturen

4.

Željko Kraljić

član

OŠ I. G. Kovačića Sv. Juraj na Bregu

5.

Danijela Režek

član

OŠ Prelog

6.

Aleksandra Maria Vuković

član

OŠ Gornji Mihaljevec

7.

Sanja Horvat Pahek

član

OŠ Donji Kraljevec

8.

Natali Biškup

član

OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec

9.

Anica Karlovčec

član

OŠ Sveti Martin na Muri

10.

Anđelko Lisjak

član

OŠ Donja Dubrava

11.

Ksenija Gačal

član

III. OŠ Čakovec

12.

Ružica Pahor

član

OŠ Mursko Središće

NATJECANJE IZ MATEMATIKE  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Dejan Ivanek

divanek.@inet.hr; 091 568 6906

predsjednik

Srednja škola Prelog

2.

Dragan Mrla

član

Graditeljska škola Čakovec

3.

Manuela Žbulj

član

ETŠ Čakovec

4.

Irena Mavrin

član

Gospodarska škola Čakovec

5.

Mateja Šafarić

član

Tehnička škola Čakovec

6.

Mirjana Hržić

član

Srednja škola Prelog

7.

Miljenko Blažeka

član

Gimnazija J.S. Čakovec

8.

Štefanija Požgaj

član

Gimnazija J.S. Čakovec

9.

Lana Kovačić Švenda

član

Srednja škola Čakovec

10

Tamara Srnec

član

Gimnazija J.S. Čakovec

NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ I.G.K. SVETI JURAJ NA BREGU

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Mario Pinc

predsjednik

OŠ I.G.K. Sv. Juraj na Bregu

2.

Radmila Bašić

član

II. OŠ Čakovec i OŠ P.Z. Šenkovec

3.

Gordana Piskač-Kocijan

član

OŠ Selnica, Orehovica i Hodošan

4.

Goran Pleh

član

OŠ V.N. Pribislavec

5.

Milan Đurić

član

OŠ Nedelišće

NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Karmena Vadlja Rešetar

predsjednica

Gimnazija J.S. Čakovec

2.

Melita Sambolek

član

Gimnazija J.S. Čakovec

3.

Valentina Novak

član

Gospodarska škola Čakovec

NATJECANJE IZ KEMIJE  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ OREHOVICA

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Dražen Crnčec

predsjednik

OŠ Sveti Martin na Muri

2.

Andrijana Perčić

član

OŠ V. N. Pribislavec

3.

Monika Cindrić

član

OŠ Gornji Mihaljevec

4.

Tomislav Vrbanec

član

OŠ Orehovica

NATJECANJE IZ KEMIJE  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – GODPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Romina Levačić

predsjednica

Gospodarska škola Čakovec

2.

Davorka Majetić

član

Gimnazija J.S. Čakovec

3.

Dorotea Delimar

član

Srednja škola Prelog

4.

Mirjana Jakopčević

član

Gimnazija J.S. Čakovec

NATJECANJE I SMOTRA IZ BIOLOGIJE  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ SVETA MARIJA

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Monika Kanižaj

predsjednica

OŠ Donja Dubrava i OŠ Hodošan

2.

Zvonimir Malić

član

I. OŠ Čakovec

3.

Jasminka Jagečić Žerjav

član

OŠ Kuršanec

4.

Paula Dvorski

član

OŠ Sveta Marija

NATJECANJE I SMOTRA IZ BIOLOGIJE  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Mirjana Novoselec

predsjednica

Gospodarska škola Čakovec

2.

Željka Kadi

član

ETŠ Čakovec

3.

Nevenka Sinković

član

Gimnazija J.S. Čakovec

4.

Tanja Šalamon

član

Gimnazija J.S.Čakovec

NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – I. OŠ ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Silvija Martišek

predsjednica

I. OŠ Čakovec

2.

Danijela Perenc-Jaušovec

član

I. OŠ Čakovec

3.

Biljana Forgač

član

II. OŠ Čakovec

4.

Marina Drvarić

član

OŠ M. Središće

5.

Maja Krištofić

član

OŠ Goričan

6.

Sanja Crnčec

član

OŠ Belica i OŠ Nedelišće

7.

Aleksandra Srnec

član

OŠ Orehovica

8.

Damira Marušić

član

OŠ Selnica

NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – SREDNJA ŠKOLA PRELOG

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Dragutin Migles

predsjednik

ETŠ Čakovec

2.

Valentina Pirc

član

Srednja škola Prelog

3.

Renata Turk

član

Tehnička škola Čakovec

4.

Zvonko Radek

član

ETŠ Čakovec

5.

Robert Slunjski

član

Gimnazija Josipa S. Čakovec

 

NATJECANJE I SMOTRA IZ INFORMATIKE- RAČUNALSTVA (INFOKUP)

  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Maja Barbić

predsjednica

OŠ I.G.K. Sveti Juraj na Bregu

2.

Silvija Micek

član

OŠ Belica

3.

Tanja Oreški

član

OŠ Orehovica

4.

Ivana Ružić

član

I. OŠ Čakovec

5.

Nataša Boj

član

III. OŠ Čakovec

6.

Vesna Mikulić

član

OŠ Strahoninec

7.

Nenad Hajdinjak

član

OŠ Mursko Središće

8.

Josip Šipek

član

OŠ T. Goričanca Mala Subotica

9.

Dario Šincek

član

OŠ Domašinec

10.

Alan Belak

član

OŠ Goričan

11.

Damir Kovačić

član

OŠ Štrigova

12.

Karlo Zadravec

član

OŠ Podturen

13.

Iva Mihalic

član

OŠ T. Goričanca Mala Subotica

NATJECANJE I SMOTRA IZ INFORMATIKE- RAČUNALSTVA (INFOKUP)

 – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Kristinka Blažeka

predsjednica

Tehnička škola Čakovec

2.

Vlasta Abramić

član

Graditeljska škola Čakovec

3.

Kristijan Fučko

član

Gospodarska škola Čakovec

4.

Krešimir Kočiš

član

Tehnička škola Čakovec

5.

Lana Kovačić Švenda

član

Srednja škola Čakovec

6.

Danijela Naranđa

član

Srednja škola Prelog

NATJECANJE IZ POVIJESTI  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ IVANOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Snježana Odak Hrkač

predsjednica

II. OŠ Čakovec

2.

Višnja Matotek

član

I. OŠ Čakovec

3.

Melita Sečan-Hrastić

član

OŠ Goričan i OŠ Kotoriba

4.

Sanja Drakulić

član

OŠ Orehovica

5.

Sanja Špiranec

član

OŠ Nedelišće

NATJECANJE IZ POVIJESTI POVIJEST  – SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Verica Mutvar

predsjednica

Gimnazija J.S. Čakovec

2.

Ivana Puzak

član

ETŠ Čakovec

3.

Tajana Štefok

član

Srednja škola Prelog

4.

Kristina Vinković

član

Srednja škola Čakovec

5.

Ivanka Virgej

član

Gimnazija J.S. Čakovec

VJERONAUK  – VJERONAUČNA OLIMPIJADA

ŠKOLA DOMAĆIN – II. OŠ ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Silvio Benč

predsjednik

OŠ Prelog

2.

Štefanija Horvat

član

OŠ Mursko Središće

3.

Zlatko Varošanec

član

OŠ Goričan

4.

Bernarda Tkalčec

član

OŠ Selnica

5.

Pavla Mesarić

član

OŠ Gornji Mihaljevec

6.

Marta Nova

član

II. OŠ Čakovec

NATJECANJE MLADIH  TEHNIČARA  – OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Željko Medved

predsjednik

OŠ Ivanovec

2.

Zvonko Ljubić

član za maketarstvo i modelarstvo

III. OŠ Čakovec i OŠ Orehovica

3.

Ružica Murk

član za graditeljstvo

OŠ Podturen

4.

Marina Ostrugaj

član za obradu materijala

OŠ Belica i OŠ Donja Dubrava

5.

Goran Pleh

član za strojarstvo/konstrukcije

OŠ V. Nazora Pribislavec

6.

Sanjin Tomšić

član za elektrotehniku

Š Mursko Središće

7.

Branko Vujnović

član za elektroniku

I. OŠ Čakovec

8.

Milan Zvonar

član za robotiku

OŠ Prelog

9.

Gordan Bartolić

član za automatiku

II. OŠ Čakovec

10.

Đorđe Grković

član za fototehniku

DPTK Međimurske županije, Čakovec

11.

Leonardo Belović

član za modelarstvo uporabom tehničkih tvorevina

Graditeljska škola Čakovec i Aeroklub Međimujrje

12.

Franjo Jambrović

član za orijentaciju i komunikaciju

OŠ Sveta Marija

13.

Enes Bektešević

član za robotsko spašavanje žrtve

OŠ T. Goričanca Mala Subotica

14.

Jelisava Živković

član za smotru mladih poduzetnika

DPTK Međimurske županije, Čakovec

15.

Žarko Bundalo

član za obradu podataka

Tehnička škola Čakovec

NATJECANJE SIGURNO U PROMETU

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ PODTUREN

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola/ustanova

1.

Darinka Tompoš

predsjednica

Hrvatski auto klub Čakovec

2.

Irena Branović

član

Policijska uprava Međimurska

3.

Neno Ban

član

Hrvatski auto klub Čakovec

4.

Mladen Beuk

član

OŠ Strahoninec i OŠ Sv. Juraj na Bregu

5.

Ružica Murk

član

OŠ Podturen

LIK 2014. – OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA DOMAĆIN – OŠ II. OŠ ČAKOVEC

Rb.

Ime i prezime

Funkcija

Škola

1.

Veljko Posavec

predsjednik

OŠ Nedelišće

2.

Monika Vuk

član

II. OŠ Čakovec

3.

Domagoj Zorić

član

OŠ I.G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, OŠ Gornji Mihaljevec

4.

Kristina Jančec

član

Srednja škola Prelog