Rezultati natjecanja (tablice od školske do svjetske razine)

Napomena: izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Likovna kultura

Natječaj "Katastrofa i snage zaštite i spašavanja u katastrofama"

Natječaj je povodom Dana civilne zaštite raspisao Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec. U natječaju su sudjelovale 2 srednje škole, 10 osnovnih škola i 3 vrtića s područja Međimurske županije.

 

Na svečanoj podjeli 12. lipnja 2014.  na koju je sudionike i predstavnike DUZS-a - Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec pozvao župan Matija Posavec pozvano je i dvoje naših učenika:

Nina Dominić, učenica 8. razreda osvojila je 1. mjesto u konkurenciji 5.-8. razreda

Juraj Srpak, učenik 7. razreda osvojio je 2. mjesto u konkurenciji 5.-8. razreda

 

 

 

O Područnom uredu s kojim OŠ Hodošan dnevno surađuje:

Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec pokriva područje Međimurske županije, koja se prostire na 729,5 km2
i po površini je najmanja županija Hrvatske.

Na županije prostoru živi prema popisu iz 2001. godine 118.426 stanovnika. Političko - teritorijalnim ustrojem
Republike Hrvatske 1993. godine, formirana je Međimurska županija sa Čakovcem kao županijskim središtem. U
sastavu Županije nalaze se 3 grada (Čakovec, Mursko Središće i Prelog) i 22 općine (Belica, Dekanovec, Domašinec,
Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće,
Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveta Marija, Sveti Martin na Muri,
Šenkovec, Štrigova i Vratišinec).

Međimurska županija nalazi se na sjeveru Republike Hrvatske, između rijeka Drave i Mure. Na dodiru je dviju velikih
morfoloških cjelina ovoga dijela Europe: istočnih Alpa i Panonske nizine. Gornje Međimurje ima izrazita svojstva
niskog pobrđa, čije apsolutne visine ne prelaze 350 m, a nastavak su Slovenskih gorica. Najviši vrh Međimurja je
Mohokos (344 m). Donje Međimurje karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja
vodenih tokova (Nedelišće - 171 m, Kotoriba - 136 m). Taj je prostor zajednička tvorevina Drave i Mure, primjer
zajedničkih terasa i aluvija dviju rijeka.

Međimurje je reljefno otvoren prostor prema Panonskoj nizini pa su panonski klimatski utjecaji snažniji od alpskih.
To se očituje u relativno vrućim ljetima i hladnim zimama. Karakterističan je brzi prijelaz iz hladnijeg dijela godine u
topli pa u ožujku mogu biti vrlo visoke dnevne temperature. Česti su i štetni proljetni mrazovi, kao i visoke
temperature u srpnju i kolovozu. U tim se mjesecima pojavljuju oluje s jakim pljuskovima, a ponekad i tučama. Po
količini padalina, Međimurje pripada vlažnijim krajevima Panonske nizine. Zbog relativno velike vlažnosti tla često
se javljaju magle.

S područja odgovornosti Područnog ureda za spašavanje Čakovec, Međimursku županiju karakterizira:

dvije hidroelektrane s pripadajućom infrastrukturom i akumulacijskim jezerima
područjem teku rijeke Drava, Mura i potok Trnava
autocesta Goričan – Zagreb
državna cesta D-3 Goričan - Čakovec - Varaždin, D-20 Čakovec - Prelog - Donja Dubrava, D-209 Čakovec - Mursko
Središće, D-208 Nadelišće - Trnovec
željeznička magistralna pruga Mađarska - Kotoriba - Macinec - Maribor (najstarija pruga u Hrvatskoj), Čakovec -
Mursko Središće - Lendava, Čakovec - Varaždin (Koprivnica - Zagreb)
aerodrom Pribislavec (aerodrom sportske namjene)


Moguće prirodne ugroze
poplave rijeka
potresi
požari
suše, olujna nevremena, klizišta, visoki snijeg, poledica, tuča, mraz


Moguće civilizacijske ugroze
tehničko - tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu (cestovnom, željezničkom)
pucanje hidro - akumulacijskih brana
nuklearne i radiološke nesreće (blizina nuklearnih elektrana susjednih država Slovenije i Mađarske)
epidemije ljudi i životinja
istjecanje opasnih tvari u mjestima posebne ugroženosti

Kontakt informacije

Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec
Zrinsko - Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
Tel: 040 370 110, 370 111, 370 112
Fax: 040 311 320
e-mail: cakovec112@duzs.hr

pročelnik Područnog ureda
Ladislav Söke, mag. ing. el.

Županijski centar 112 Čakovec
Telefon: 112
Fax: 040 311 320
e-mail: cakovec112@duzs.hr

voditelj Županijskog centra 112 Čakovec
Marijan Hrkač, prof.

Odjel za preventivne i planske poslove
voditelj mr. sc. Ferid Kašmo