Rezultati natjecanja (tablice od školske do svjetske razine)

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Napomena: novije vijesti su uvijek na vrhu - fotografije snimila Mirjana Štrok, mentorica ekipe

Hrvatski jezik

Razultati županijskoga natjecanja (čestitamo!!!)

Ime Prezime Ime mentora Prezime mentora Šifra škole Grad Ostvareno mjesto Bodovi
Tina Čatlaić Tihana  Preksavec 2136 Čakovec 1 88
Paula Petrić Ivana Beti 2171 Prelog 2 82
Ana Koprek Janja  Trstenjak 2184 Kotoriba 3 76
Lovro Glavina Snježana Zebec 2168 Prelog 4 72
Ema  Smrtić Sandra Logožar 2162 Macinec 5 70
Doroteja Srpak Mirjana Štrok 2148 Hodošan 6 68
Karla Mesarek Vera Pongrac 2164 Podturen 7 64
Berta Bregović Sandra Logožar 2162 Macinec 7 64
Korina Srpak Mirjana Štrok 2148 Hodošan 8 62
Veronika Vojvoda Janja  Trstenjak 2184 Kotoriba 9 60
Ema Zadravec Janja  Trstenjak 2184 Kotoriba 9 60
Kristian Čurila Mirjana Štrok 2148 Hodošan 10 59
Nikolina  Ban Marta  Stella 2187 Sveta Marija 11 58
Stefani Branilović Mirjana Štrok 2148 Hodošan 12 54
Sanja Srša Aleksandra Pleh 2185 Čakovec 13 52
Karla  Hlebec Marta  Stella 2187 Sveta Marija 13 52
Pavla Ovčar Tina  Novoselc 2132 Čakovec 14 51
Barbara Pleh Sandra Logožar 2162 Macinec 14 51
Antonio Novak Dubravka Lajtman-Janči 2175 Selnica    
Katja Siročić Tina  Novoselc 2132 Čakovec    

Podaci na županijskoj razini

Županijsko natjecanje bit će 4. ožujka u 10 sati u OŠ Donja Dubrava.

Rbr. Ime Prezime Razred Ime mentora Prezime mentora Šifra škole Grad Bodovi
1 Tina Čatlaić 8. razred OŠ Tihana  Preksavec 2136 Čakovec 78
2 Paula Petrić 8. razred OŠ Ivana Beti 2171 Prelog 76
3 Lovro Glavina 8. razred OŠ Snježana Zebec 2168 Prelog 66
4 Nikolina  Ban 8. razred OŠ Marta  Stella 2187 Sveta Marija 65
4 Ana Koprek 8. razred OŠ Janja  Trstenjak 2184 Kotoriba 65
5 Antonio Novak 8. razred OŠ Dubravka Lajtman-Janči 2175 SELNICA 64
6 Karla Mesarek 8. razred OŠ Vera Pongrac 2164 Podturen 63
7 Korina Srpak 8. razred OŠ Mirjana Štrok 2148 Hodošan 61
8 Stefani Branilović 8. razred OŠ Mirjana Štrok 2148 Hodošan 60
9 Doroteja Srpak 8. razred OŠ Mirjana Štrok 2148 Hodošan 59
9 Katja Siročić 8. razred OŠ Tina  Novoselc 2132 Čakovec 59
9 Veronika Vojvoda 8. razred OŠ Janja  Trstenjak 2184 Kotoriba 59
10 Pavla Ovčar 8. razred OŠ Tina  Novoselc 2132 Čakovec 58
10 Barbara Pleh 8. razred OŠ Sandra Logožar 2162 Macinec 58
11 Sanja Srša 8. razred OŠ Aleksandra Pleh 2185 Čakovec 57
11 Kristian Čurila 8. razred OŠ Mirjana Štrok 2148 Hodošan 57
11 Ema  Smrtić 8. razred OŠ Sandra Logožar 2162 Macinec 57
11 Ema Zadravec 8. razred OŠ Janja  Trstenjak 2184 Kotoriba 57
12 Karla  Hlebec 8. razred OŠ Marta  Stella 2187 Sveta Marija 56
12 Berta Bregović 8. razred OŠ Sandra Logožar 2162 Macinec 56

16. mjesto zauzeli su Stiven Sabol i Anja Halić (ukupno se natjecali 54 učenika 8. razreda)

Školsko natjecanje 4. veljače 2015.

Rbr.

Ime

Prezime

Školska godina

Broj kategorije

Razred

Ime mentora

Prezime mentora

Šifra škole

Grad

1.

Kristian

Čurila

2014./2015.

47

8. razred OŠ

Mirjana

Štrok

2148

Hodošan

2.

Stefani

Branilović

2014./2015.

47

8. razred OŠ

Mirjana

Štrok

2148

Hodošan

3.

Anja

Halić

2014./2015.

47

8. razred OŠ

Mirjana

Štrok

2148

Hodošan

4.

Stiven

Sabol

2014./2015.

47

8. razred OŠ

Mirjana

Štrok

2148

Hodošan

5.

Doroteja

Srpak

2014./2015.

47

8. razred OŠ

Mirjana

Štrok

2148

Hodošan

6.

Korina

Srpak

2014./2015.

47

8. razred OŠ

Mirjana

Štrok

2148

Hodošan