Rezultati natjecanja (tablice od školske do svjetske razine)

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Napomena: novije vijesti su uvijek na vrhu

Nogomet

 

 

Čestitamo svim učenicima i njihovim mentorima koji su sudjelovali na natjecanju, a posebno onima koji

sudjeluju u daljem tijeku natjecanja.

Županijsko natjecanje u OŠ Prelog 12. veljače 2015.  - osvojeno 2. mjesto

Školsko isključno natjecanje u OŠ Kotoriba 11. prosinca 2014. 

Među 5 ekipa osvojeno 1. mjesto

 

 

Nekoliko fotografija iz Preloga: