Rezultati natjecanja (tablice od školske do svjetske razine)

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Napomena: novije vijesti su uvijek na vrhu

Natjecanje iz predmeta Tehnička kultura

 

 

Županijsko natjecanje održano je 3. ožujka 2017. godine u Tehničkoj školi Čakovec

 

Rb.

Razred

IME I PREZIME

Kategorija

MENTOR

Uspjeh

1.

7.

Doris Dominić

Obrada materijala

Kristijan Ovčarić

4. mjesto

2.

 8.

Nikola Bobetić

Automatika

Kristijan Ovčarić i Marko Krhač

2. mjesto

 

 

Ostvareni rezultati na županijskoj razini
Rbr. Ime Prezime Broj kategorije Razred Ime mentora Prezime mentora Šifra škole Ostvareno mjesto Bodovi Ostalo Ekipa
1 Doris Dominić 88 7. razred OŠ Marko Krhač 2148 1 74 14-45-20, KMT Hodošan
2 Roko Zrna 88 7. razred OŠ Marko Krhač 2148 2 69 9-40-20, KMT Hodošan
3 Marko Bukal 88 7. razred OŠ Marko Krhač 2148 3 64 10-35-19, KMT Hodošan
4 David Kos 88 7. razred OŠ Marko Krhač 2148 4 64 7-38-19, KMT Hodošan
5 Luka Pavlic 88 7. razred OŠ Marko Krhač 2148 5 56 8-30-18, KMT Hodošan
6 Paola Horvat 88 7. razred OŠ Marko Krhač 2148 6 55 8-29-18, KMT Hodošan
7 Nikola Bobetić 423 8. razred OŠ Kristijan Ovčarić 2148 1 78 13-45-20, Marko Krhač, KMT Hodošan
8 Karlo Grabant 423 8. razred OŠ Kristijan Ovčarić 2148 2 59 8-31-20, Marko Krhač, KMT Hodošan
9 Leonard Ivković 423 8. razred OŠ Kristijan Ovčarić 2148 3 55 10-25-20, Marko Krhač, KMT Hodošan
10 Viktoria Čurila 89 8. razred OŠ Kristijan Ovčarić 2148 1 58 10-28-20, KMT Hodošan
11 Nikola Kramar 89 8. razred OŠ Kristijan Ovčarić 2148 2 56 8-28-20,  KMT Hodošan
12 Dario  Kovačić 89 8. razred OŠ Kristijan Ovčarić 2148 3 55 7-28-20,  KMT Hodošan

 

Broj natjecatelja pozvanih na Županijsko natjecanje mladih tehničara,  Čakovec, 3.3. 2017.    
    33 34 5 11 12 10 5 110 22 4 5 18 19 68 178
   

85

86

87

88

89

90

91

Ukupno H-kategorija

92

93

423

424

425

Ukupno P-kategorija

Sveukupno H+P

R.b.

Naziv škole  ustanove, mjesto

Make-

tarstvo i mode-

larstvo

Gradi-

teljstvo

Strojarske konstrukcije

Obrada materijala

Elektro-

tehnika

Elektro-

nika

Robotika

Foto-

grafija

Robotsko spašavanje žrtve

Auto-

matika

Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina

Orijen-

tacija i komuni-

kacija

1.

I. OŠ Čakovec

0

0

0

2

0

0

2

4

0

0

4

0

0

4

8

2.

II. OŠ Čakovec

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4

0

0

0

4

5

3.

III. OŠ Čakovec

2

2

0

1

2

2

0

9

0

0

0

0

0

0

9

4.

OŠ Belica

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

5.

OŠ Domašinec

1

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

6.

OŠ Donja Dubrava

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

2

4

7.

OŠ Donji Kraljevec

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

8.

OŠ Draškovec

2

1

0

0

0

0

0

3

1

0

0

1

0

2

5

9.

OŠ Goričan

2

3

0

0

0

3

0

8

0

0

0

0

0

0

8

10.

OŠ Hodošan

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

2

11.

OŠ Ivanovec

1

2

0

0

0

0

0

3

2

0

0

3

3

8

11

12.

OŠ Kotoriba

2

2

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

16

17

21

13.

OŠ Kuršanec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

 14.

OŠ Macinec

1

1

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

0

3

5

15.

OŠ Mala Subotica

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

2

16.

OŠ Mursko Središće

0

3

0

0

1

1

1

6

0

0

0

0

0

0

6

17.

OŠ Nedelišće

3

3

0

2

3

0

0

11

2

0

0

1

0

3

14

18.

OŠ Orehovica

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

19.

OŠ Podturen

3

1

0

2

0

2

0

8

0

0

0

0

0

0

8

20.

OŠ Prelog

0

0

2

1

1

1

2

7

4

0

0

0

0

4

11

21.

OŠ Pribislavec

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

2

22.

OŠ Selnica

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

3

0

3

5

23.

OŠ Strahoninec

2

2

0

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

0

5

24.

OŠ Sveta Marija

2

1

0

1

1

0

0

5

0

0

0

2

0

2

7

25.

OŠ Sveti Juraj na Bregu

2

2

3

0

1

0

0

8

4

0

0

1

0

5

13

26.

OŠ Sv. Martin na Muri

2

2

0

0

0

0

0

4

0

0

0

2

0

2

6

27.

OŠ Šenkovec

2

2

0

0

2

0

0

6

0

0

0

0

0

0

6

28.

OŠ Vratišinec

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

29.

Centar za odgoj i obrazovanje

                             

30.

Radioklub „Međimurje“/ OŠ M. Središće

                             

31.

Aroklub „Međimurje“ /OŠ Belica

                             

32.

Fotokino klub Ivanovec / OŠ Ivanovec

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

2

  UKUPNO: 33 34 5 11 12 10 5 110 22 4 5 18 19 68 178

 

01