Izrada modela elektromotora (travanj 2012.)

 

Opet su dva sata tehničke kulture iza nas. Ovaj smo put radili model elektromotora. Zvuči zanimljivo, zar ne? Pa, da, i bilo je. Model je bio vrlo jednostavan, ali je bilo potrebno raditi pažljivo da bi elektromotor radio. Najprije smo pripremili potreban materijal za izradu. Materijali potrebni za izradu elektromotora bili su: stiropor, 2 spajalice za papir, bakrena žica i magnet. Bakrenu smo žicu namotali na marker. Bilo je potrebno napraviti 20-25 namotaja širine približno 0,5 centimetra, ali smo morali ostaviti oko 4 centimetara sa svakog kraja. Gotov krug predstavljao je ROTOR. Skinuli smo lak  s krajeva žice brusnim papirom. Spajalice smo izravnali pomoću kliješta te ih savili u oblik slova M. Oblik slova M nam je predstavljao držača rotora. Držače (spajalice) smo uboli u podlogu od stiropora. Između držača rotora stavili smo magnet i pričvrstili ga viškom spajalice. Nakon toga stavili smo rotor na držače. Na samom kraju model elektromotora spojili smo na izvor napajanja (bateriju) koristeći vodiče s kvačicama (krokodilkama). Ako smo sve dobro napravili elektromotor se počeo okretati. „Vidi, moj se vrti!“ – nasmijanih lica ponosno smo se hvalili svojim modelom elektromotora. Taj sat tehničke kulture jako mi se dopao i voljela bih ga ponoviti.

 

Tijana Barić, 8. razred