SVOJSTVO ŽILAVOSTI

      Pod tehničkom kulturom ispitivali smo različita svojstva nekih materijala. Jedno od njih je žilavost.

      Ispitivali smo otpornost metala na udarna opterećenja (žilavost). Imali smo tri žice; bakrenu , čeličnu i aluminijsku . Uz žice koristili smo i kliješta. Svaki je imao po dvoje kliješta. Učitelj nam je pokazao kako moramo primiti kliješta. Kliještama  smo primili žicu i presavijali tako dugo dok nije puknula. Brojili smo presavijanja i zabilježili. Na kraju smo zaključili koja je žica (metal) najžilavija . To smo mogli zaključiti iz toga ako smo puno puta presavijali  znači da je velike žilavosti, a ako je brzo puknula da  nije jako žilava.

        Čelična žica je najžilavija, a aluminijska najmanje žilava. Na fotografijama se vidi na koji način smo "žilavili".

 Korina Srpak , 7.b

Žilavost metala

Dana 3. prosinca 2013. na satu Tehničke kulture smo ispitivali žilavost metalnih žica, a to su: čelična žica,bakrena žica i aluminijska žica.Za alat smo koristili kliješta. Čelična žica se pretrgla nakon 32 savijanja. Bakrena žica se pretrgla nakon 25 savijanja,a aluminijska žica se pretrgla nakon 9 savijanja. Čelična žica je najtvrđa,bakrena žica je srednje tvrda, a najmekanija je aluminijska žica. Juraj Srpak