Narukvice Karle Lovrenčić

 

Materijali: plastika, vuneni konac.

Izrada: jezgru naruknice sačinjava plosnati plastični komad. Izaberemo boju vunenog konca, te taj konac stavimo vodoravno, uzduž plastike. Pri tome koristimo 5-6 vunenih niti. Pridržavajući vunene niti na plastici, omatamo ih vunenim nitima druge boje. To radimo dok ne prekrijemo kompletnu palstiku. Kao završetak, na kraju svake strane, vunene niti privežemo u čvor.

Na završecima ostaju uzdužne vunene niti za pričvršćivanje oko ruke. 

Takve naruknice izrađuje Karla Lovrenčić.

Ponekad ih zapazimo i na ruci našeg ravnatelja.

 Napisala: Lea Smolek