Izrada tranzistorskog treptala

 21. siječnja 2014.

 

Dana  7. veljače 2014., na satu tehničke kulture radili smo praktični rad pod nazivom  Tranzistorsko treptalo. Najprije smo ponovili sve o dijelovima, a to su:  LED diode, kondenzator, otpornik, tranzistor. Zatim smo stavili  podloge i pripremili smo alat da možemo krenuti s radom. Najprije smo skinuli izolacije sa žica oprezno sa skalperom kako nam je učitelj pokazao i nakon toga smo sve dijelove stavili na tiskanu pločicu da možemo krenuti s lemljenjem. Kada smo završili još smo samo trebali provjeriti na bateriji  da li naša pločica ispravno radi. Nakon zabavna dva sata jos više nas je nasmijalo kada je jednom učeniku puknula svjetleća dioda.

                                                                                                           Simon Hranjec i Dario Horvat (8.r)