Na Muru

 

Autobusom smo putovali na rijeku Muru . Bili smo i na predavanju u ustanovi Priroda. Tamo su nam i pokazali kakvu odjeću i obuću imaju za ljeto, jesen, zimu i proljeće.

Zatim smo imali pauzu za hranu i piće, onda smo krenuli u najsjevernije mjesto u Hrvatskoj - Žabnik. 

Tamo smo čitali na tablicama i pogledali da li u vršama ima signalnih rakova.

Onda smo krenuli kući.

 

Filip Kolarić, 6.a