Auto

4. studenoga 2014.

 

Za moj auto mi je trebalo: daska, dva čavlića, šarafi, karton, žice, prekidač, stara svjetiljka, gume , jedan elektromotor i ljepilo.

            Prvo što sam napravio  bilo je postolje izbušio sam rupe i stavio gume, a onda sam napravio „kapu“ auta i stavio gore svjetlo i sve to pobojao. Zatim sam napravio kutiju za baterije i zalijepio elektromotor i složio žice, a onda sam spojio prekidač i zašarafio sve dijelove.

Izradio: Tin Purić 7. r.