Izrada elektromotora

6. prosinca 2016.

  

 

Na satu tehničkoga cilj nam je bio izraditi elektromotor s ovim materijalima: bakrenom žicom, magnetom, spajalicama te stirodurom. Krenuli smo od žica koje smo namotavali negdje oko deset namotaja oko ljepila da se dobije oblik kruga te smo krajeve izbrusili. Magnet smo učvrstili u stirodur da se ne miče, a od spajalica smo napravili dva držača u obliku slova "M" gdje će se zavojnica moći okretati kad ga spojimo na bateriju. Kad je to sve bilo gotovo i kad smo sve sastavili trebali smo testirati i ocijeniti funkcionalnost.

Leon Tišljarić, 8.b