Projekt "Zajedno i dalje"

Uključene su škole:

Hodošan, OŠ Tomaža Goričanca Mala Subotica i OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu

Projekt zajedno i dalje

Etički kodeks udruge Autonomni centar

OŠ Hodošan - ekipa koja provodi projekt

OŠ Hodošan - rad na projektu - rezime i izvod iz dnevnog tiska

2. igre mladih edukatora

Konačno izvješće o provedenom projektu na razini Međimurske županije (*.pdf oko 800 kb)

{{{   mala galerija fotografija }}}

Zajedno i dalje – projekt edukacije o ovisnostima u osnovnim školama Međimurske županije

Područje provedbe

Međimurska županija

Ciljevi

Glavni cilj projekta je razviti sustav vrijednosti u našem društvu, prvenstveno u lokalnoj zajednici, prema kojem su pušenje, pijenje alkohola i konzumiranje drugih psihoaktivnih sredstava oblik neprihvatljivog ponašanja.

Specifični ciljevi projekta su:

 • osobiti učenike 7. i 8. razreda osnovne škole za edukatore, te educirati osnovnoškolce i njihove roditelje o štetnosti uporabe duhana, alkohola i droga;

 • ispitati pojavnost i korištenje psihoaktivnih sredstava,te stavove i navike učenika 6.,7. i 8. razreda koji utječu na uzimanje psihoaktivnih sredstava svih osnovnih škola u Međimurskoj županiji – putem internet portala;

 • osvijestiti i educirati lokalnu zajednicu o problemima ovisnosti u lokalnoj sredini.

Očekivani rezultati

 • provedena Škola mladih edukatora (min 16 radionica i predavanja) u školama uključenima u projekt (Hodošan, Mala Subotica, Lopatinec) – aktivno će biti uključeno ukupno 40 zainteresiranih učenika i učenica 7. i 8. razreda;

 • provedena Škola razrednika edukatora (razrednici 5.,6.,7. i 8. razreda) u osnovnim školama – Donja Dubrava, Domašinec, Kuršanec, Lopatinec, Hodošan, Mala Subotica, aktivno će biti uključeno do 100 zainteresiranih učitelja i učiteljica;

 • provedeno anketiranje učenika 6., 7. i 8. razreda u 30 osnovne škole Međimurske županije, cca 2000 učenika;

 • provedena serija javnih prezentacija/radionica mladih edukatora svojim vršnjacima (cca 20 mladih edukatora održat će min 18 javnih prezentacija/radionica);

 • provedena serija javnih prezentacija/radionica mladih edukatora roditeljima (300 osoba iz lokalne zajednice, cca 10 edukatora održati 3 prezentacije/radionice);

 • u sklopu sportskih igri i popratnih događaja izravno će sudjelovati oko 1000 korisnika iz lokalne zajednice;

 • grafički će biti oblikovan i otisnuti izvještaj istraživanja (300 primjeraka), te prezentiran javnosti putem press konferencije i javnih tribina.

 

Korisnici

Direktni korisnici projekta su zainteresirani učenici 6., 7. i 8. razreda osnovnih škola uključenih u projekt, zainteresirani učitelji/ice iz 12 osnovnih škola iz Međimurske županije, roditelji osnovnoškolaca i šira javnost.

Osiguran iznos za provedbu:

100.000,00 kn

 

Donatori

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Voditelj/ica projekta

Jasmina Kartalović

Partneri

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Suradnici

Međimurska županija, osnovne škole na području Međimurske županije

Stručni suradnici

Diana Uvodić – Đurić, dr.med., specijalista školske medicine

Narcisa Slugan, dr.med., specijalista školske medicine

Zrinka Zvornik – Legen, dr.med., specijalista školske medicine

Andreja Zadravec-Baranašić, dipl.soc. pedagog

Renata Kutnjak -Kiš, dr.med., spec. epidemiolog

Živko Mišević, dr.med., specijalista psihijatar

Snježana Petek, dipl.soc. pedagog

Spomenka Zanjko, dipl.iur.

Suzana Belović, dipl.soc. radnik

Pedagoginje I stručni suradnici u školama uključenim u projekt

*** Gore ***

Etički kodeks organizacije Autonomni centar – ACT

Ovim se dokumentom određuju etička načela djelovanja i vrijednosti kojima se vode članovi i izvoditelji aktivnosti Autonomnog centra.


Opća načela

Članovi i izvoditelji aktivnosti Autonomnog centra u svome se radu rukovode općim načelima profesionalne etike. Ova se načela ogledaju u odnosu prema radu, te suradnicima i partnerima u tom radu, kao i u odnosu prema korisnicima i ostalim pripadnicima društva.

U skladu s ovim općim načelima posebno se zalažu za:

 • Toleranciju, prihvaćanje i poštovanje različitosti i individualnosti. Pravo na različitost;
 • Promicanje humanističkog i konstruktivnog pogleda na društvo općenito;
 • Humanistički razvoj i demokratski napredak društvene zajednice. Pozitivne društvene promjene;
 • Razvoj civilnog društva kao temeljnog subjekta u demokratskom društvu;
 • Podupiranje novih ideja i akcija koje doprinose demokratizaciji društva;
 • Razvoj društveno odgovornog ponašanja, humanitarnog djelovanja te drugih djelatnosti koje se obavljaju za opće dobro;
 • Promicanje konstruktivnog aktivizma i nezavisnog, neinstitucionalnog udruživanja građana;
 • Ostvarivanje ciljeva Autonomnog centra navedenih u Statutu, ostvarivanje strateških ciljeva te ostvarivanje ciljeva navedenih u drugim dokumentima;
 • Pacifizam i nenasilno rješavanje sukoba, nesuglasica i nesporazuma;
 • Podizanje osobne i društvene svijesti neprestanom edukacijom i informiranjem;
 • Razvijanje dobrih i konstruktivnih međuljudskih odnosa;
 • Nenasilno odupiranje autokraciji, nepotizmu ili neargumentiranom djelovanju društvenih institucija;
 • Zaštitu i promicanje ljudskih prava;
 • Emancipaciju;
 • Mir.

Navedena opća načela članovi i izvoditelji aktivnosti Autonomnog centra ostvaruju kroz sljedeća prava i dužnosti:

 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Autonomnog centra neovisno o vlastitim životnim opredjeljenjima, omogućava i potiče slobodno strujanje ideja, misli i pogleda. Čini to u uvjerenju da je rad u sektoru civilnog društva ne samo čovjekovo dobro, nego i snažni činilac unapređenja humanizma, pravednosti, mira, napretka i općeg blagostanja.
 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Autonomnog centra organizira i sudjeluje u akcijama i poslovima Autonomnog centra timski, surađujući, suradnički preispitivajući, učeći i zajednički s ostalima uključenima i kompetentnima donoseći plan o sljedećim koracima, oslanjajući se na vlastitu snagu u kontekstu tima.
 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Autonomnog centra u svom obavljanju poslovnih i/ili volonterskih dužnosti mora biti iznad želje za vlastitim probitkom, karijerizmom i napretkom na štetu drugog/druge člana/ice Autonomnog centra, ili vanjskog/vanjske suradnika/ice.
 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Autonomnog centra mora biti spreman pomoći drugom/oj članu/ici Autonomnog centra, ukoliko je ovaj/ova opravdano spriječen/a u obavljanju svojih dužnosti.
 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Autonomnog centra ne smije zbog osobnih interesa, a na štetu korisnika, kolega ili Autonomnog centra ostvariti financijsku i materijalnu dobit. Njegovo/Njezino zalaganje i aktivizam treba služiti interesu Autonomnog centra i civilnog društva, a ne osobnom.
 • Pravo je i izvoditelja/ice aktivnosti da permanentno podiže razinu svojeg stručnog i općeg znanja, kako bi mogao/la što profesionalnije obavljati svoje poslove u Autonomnom centru i kako bi mogao/la povećavati razinu osobne kompetencije i znanja.
 • U suradnji s kolegama iz Autonomnog centra, članovima ostalih organizacija , te relevantnim stručnim suradnicima, provoditelj/ica aktivnosti i/ili član/ica Autonomnog centra treba pružati transparentne, točne i provjerene informacije.
 • U kreiranju programa/projekata provoditelj/ica aktivnosti i/ili član/ica Autonomnog centra ne smije ni na koji način diskriminirati ili ignorirati tuđe prijedloge, ili pak voditi programe isključivo prema vlastitim privatnim interesima i planovima. Svaki program/projekt u službi je interesa Autonomnog centra i civilnog društva.
 • Članovi i izvoditelji aktivnosti Autonomnog centra trebaju čuvati ugled, dostojanstvo i integritet svog angažmana u Autonomnom centru, jer on doprinosi boljitku zajednice. Radeći u civilnom sektoru dužni su međusobno surađivati i kolegijalno se odnositi.
 • Provoditelj/ica aktivnosti i/ili član/ica dužan/na je surađivati s ostalim organizacijama civilnog društva, stručnom javnosti, javnim i poslovnim sektorom te pojedincima u svrhu postizanja konstruktivnog dijaloga i neprestanog razvoja civilnog društva.

Završne odredbe
Svaki/a provoditelj/ica aktivnosti i član/ica Autonomnog centra koji/a se ponaša u duhu ovoga Kodeksa može očekivati punu podršku u Autonomnom centru, u ostvarenju svojih zamisli, ideja i ambicija u poboljšanju društva u kojem živi. Za zaštitu Kodeksa i njegovu primjenu nadležan je Upravni odbor čiji su zadaci propisani Statutom Autonomnog centra.

*** Gore ***

OŠ Hodošan - ekipa koja je provela projekt

Voditeljica projekta: Jelena Sobočan, prof. pedagogije i povijesti

 

Redni broj

Ime i prezime učenika

Razred

 1.  

Jurica Vlahek

7.

 1.  

Daniel Čavlek

7.

 1.  

Dominik Kovačić

7.

 1.  

Laura Granatir

7.

 1.  

Paula Mesarek

7.

 1.  

Marta Kovač

7.

 1.  

Tajana Pavlic

8.a

 1.  

Danijel Višnjić

8.a

 1.  

Klara Zrna

8.a

 1.  

Martina Dolenčić

8.a

 1.  

Patricija Pintač

8.a

 1.  

Ivan Blagus

8.a

 1.  

Matija Steyskal

8.a

 1.  

Marija Šavora

8.b

 1.  

Filip Grabant

8.b

 1.  

Paula Markati

8.b

 1.  

Kristina Lajtman

8.b

 1.  

Igor Sabol

8.b

 1.  

Darja Barić

8.b

 1.  

Iva Ivković

8.b

 1.  

Silvija Dominić

8.b

 1.  

Dajana Švenda

8.b

 1.  

Karlo Setnik

8.b

OŠ Hodošan - rad na projektu

Rezime

29.9.2009. u dogovoru s ravnateljem i dr. Uvodić-Đurić postavio se okvirni plan i program projekta. Pedagoginja ga je prezentirala učenicima 7. i 8.r. te ih pokušala uključiti u projekt. Nagovaranje nije bilo potrebno, zainteresiranih je  bilo čak dvadeset troje!

7.10.2009.   učenici OŠ Donja Dubrava, nositelji projekta šk. god. 2008./2009., u pratnji pedagoginje Mihaele Martinčić održali predavanje o  lošim posljedicama  pušenja  učenicima 7. i 8. r. naše škole

21.10.2009.  dr. Uvodić-Đurić održala predavanje o štetnosti uživanja alkohola učenicima uključenim u projekt

9.11.-16.11.2009. učenici podijeljeni u grupe, služeći se internetom i predloženom odabranom literaturom, slažu power point prezentacije o štetnostima uživanja alkohola i cigareta. Poseban naglasak je na pozitivnim porukama kojima mladi edukatori promiču zdrav život i utječu na svoje vršnjake. 

19.11.2009. dr. Uvodić-Đurić održala predavanje o štetnosti uživanja alkohola i pušenja Učiteljskom vijeću OŠ Hodošan. Nije na odmet podsjetiti se bolnih činjenica i brojki.

9.12.2009. u dvorani ETŠ-a održava se javna tribina″ Mladi mladima″, namijenjena promicanju pozitivnih životnih stavova i navika kojoj prisustvuju i mladi edukatori OŠ Hodošan. Pjevalo se, plesalo, zabavljalo..

11.12.2009. dr. Uvodić-Đurić nam pomaže u odabiru najboljih slajdova pripremljenih prezentacija.  Od šest prezentacija napravili smo dvije, po pricipu; od svačega-ponešto..

Slijedi dogovor između škola sudionica projekta. Oš Hodošan odlazi u OŠ I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu, OŠ Mala Subotica dolazi k nama.. Pripreme počinju.

16.3.2010. naši nastupaju! Martina i Danijel su oduševili svojim izlaganjem, Patricija i Klara pripremljeno i sigurno odradile svoj dio posla.. Pedagoginja Jelena preponosna..

17.3.2010. mladi edukatori OŠ Mala Subotica došli na sat razrednih odjela 8.ab, prisutne i razrednice

28.3.2010. održavaju se 2. Sportske igre mladih edukatora pod motom ″I alkohol je droga , mi smo odabrali sport i zdravlje″ u OŠ Prelog. Sudjeluje 10 osnovnih škola Međimurske županije. Paula, Danijel i Jurica pokupili su pljesak za prezentaciju o alkoholu. Slijede igra poput bacanja kolutova, viseće kuglane, pikada u kojima im se pridružuje i Dominik. Potraga za blagom po cijeloj preloškoj školi bila je posebno uzbudljiva!

7.5.2010. Dan otvorenih vrata pokazao se idealnom prilikom za finalnu prezentaciju našeg rada kroz ovu školsku godinu; pozvani su bili roditelji i lokalna zajednica. Tajana i Silvija su najavile Ivana i Karla koji su predstavili rezultate istraživanja ankete koju su internetskim putem rješavali učenici 6., 7., i 8.r naše škole. Već uigrana ekipa (Danijel, Martina, Klara i Patricija) odradila je svoje,  a za kraj su roditelji imali priliku pogledati film ″Alkohol nije cool″

 

Iz dnevnih novina....

Djeca i ovisnost

Čak 39 posto učenika osnovnih škola u Međimurju povremeno pije

Učenici Osnovne škole Hodošan, koji su uključeni u projekt "Zajedno", kažu da vršnjaci najčešće piju radi zabave i veselja, ali i znatiželje

Piše: Ivica Beti/Večernji List

Ivan je imao 13 godina kada se prvi put napio. Bila je nedjelja poslijepodne, otišao je s dečkima na košarku. Iza škole dočekala ga je ekipa učenika osmog razreda koji su potezali iz boce rakiju. Potegnuo je i on nekoliko gutljaja. Probudio se u bolnici.

– Pozlilo mu pa je pao s klupice i onesvijestio se. Dečki su se uplašili i razbježali, a njega je našao slučajni prolaznik. Sve to je Ivan doznao u bolnici. Činilo mu se da nije puno popio, ali imao je 1,7 promila alkohola u krvi. Već s tom koncentracijom alkohola u krvi završio je u dubokoj nesvijesti i umalo umro jer je tolerancija djece i mladih na alkohol puno niža nego kod odraslih – kaže Diana Uvodić-Đurić iz Zavoda za javno zdravstvo. Slučajeva kao što je Ivanov nema puno, no alarmantno je to što čak 39 posto učenika međimurskih osnovnih škola povremeno pije, a osam posto pije svaki vikend ili više puta na tjedan! Pokazalo je to istraživanje provedeno tijekom veljače među 3000 učenika šestih, sedmih i osmih razreda iz 30 osnovnih škola.

– Potrošnje alkohola, i među roditeljima i među djecom, veća je od potrošnje cigareta. Posebno zabrinjava učestalost redovitog pijenja alkohola. Riječ je o učenicima osnovnih škola, a poznato je da potrošnja alkohola osjetno raste u srednjoškolskoj dobi – kaže Jasmina Kartalović iz Autonomnog centra, koji sudjeluje u projektu "Zajedno" o edukaciji o ovisnostima u osnovnim školama. Učenici OŠ Hodošan, koji su također uključeni u projekt, kažu da vršnjaci najčešće piju radi zabave i veselja, ali i znatiželje...

– Neki mladi piju jer se boje da će inače ispasti kukavice, a neki od njih misle da je piti alkohol cool – kaže Paula Mesarek, učenica 7. razreda.

Djevojčice danas piju deset puta češće nego prije deset godina, a dječaci dva puta. Najpopularnija su pića bambus, vino i pivo. Zabrinjavajuća je dostupnost alkohola maloljetnicima. Učenici koji su završili edukaciju kako bi mogli vršnjacima govoriti o štetnosti alkohola razbili su i neke "mitove". – Često se govori da kava, hladni tuš ili vježbanje mogu otrijezniti čovjeka, no to nije istina – kaže sedmaš Daniel Čavlek.

*** Gore *** 

2.sportske igre mladih edukatora  pod motom

 „I ALKOHOL JE DROGA-MI SMO IZABRALI SPORT I ZDRAVLJE“.

U  subotu 27.03.2010.

s početkom u 10,00 sati

U OSNOVNOJ ŠKOLI PRELOG

 

AUTONOMNI CENTAR-ACT

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Savez klubova liječenih alkoholičara Međimurja

Grad Prelog- Akcija „Gradovi-općine prijatelji djece“

ORGANIZIRAJU

2.sportske igre mladih edukatora  pod motom

 „I ALKOHOL JE DROGA-MI SMO IZABRALI SPORT I ZDRAVLJE“.

U  subotu 27.03.2010.

s početkom u 10,00 sati

U OSNOVNOJ ŠKOLI PRELOG

                 PROPOZICIJE

 

1. Pravo sudjelovanja imaju ekipe osnovnih škola uključenih u  projekt „ZAJEDNO“ i škole s područja Grada Preloga.

2. Svaka ekipa ima 4 natjecatelja.

3. Ekipa  može nastupiti u pojedinoj disciplini tek nakon prijave sucu.

4. Natjecanje se odvija u 3 rekreativne discipline. Rezultati svake pojedine discipline se zbrajaju kako bi se dobio ukupni pobjednik.

5. U slučaju da dvije ili više ekipa ostvare isti zbroj bodova bolja je ekipa  koja ima bolji pojedinačni rezultat u pikadu.

 

1. PIKADO

Svaka ekipa ima 3 natjecatelja koji imaju pravo na 5 hitaca. Računaju se samo strelice koje ostanu u meti nakon svih 5 gađanja. Poeni svih članova jedne ekipe se zbrajaju.

 

2.VISEĆA KUGLANA

Svaka ekipa ima 3 natjecatelja koji imaju pravo na 3 bacanja.  Prvi natjecatelj ima punu postavu a ostali čiste što je ostalo. Kugla ne smije udariti direktno u čunjeve, već mora zaobići čunjeve s desne strane i rušiti ih odostraga. Kada kugla izađe van postolja i ponovno se vrati na postolje, tako srušeni čunjevi se ne priznaju. Ukoliko se gađa u pune i sruši se samo srednji čunj, priznaje se 9 poena. Srušeni čunjevi svih igrača jedne ekipe se zbrajaju.

 

3. NABACIVANJE  KOLUTOVA   

Svaka  ekipa  ima  3  natjecatelja.  Svaki  natjecatelj  ima  pravo na pet bacanja (2 mala + 3 velika koluta – mali vrijedi 2 boda, a veliki 1 bod). S udaljenosti od 4 metra koluti se nabacuju na stalak sa štapom, a bodovi svih članova ekipe se zbrajaju.

      

REDOSLJED NATJECANJA

EKIPE POREDANE ABECEDNIM REDOM:

 

1.           I. OŠ ČAKOVEC

2.           OŠ DOMAŠINEC

3.           OŠ DONJA DUBRAVA

4.           OŠ DRAŠKOVEC

5.           OŠ HODOŠAN

6.           OŠ KOTORIBA

7.           OŠ KURŠANEC

8.           OŠ MALA SUBOTICA

9.           OŠ PRELOG

10.       OŠ ŠTRIGOVA

 

Ekipa OŠ Hodošan, voditeljica Jelena Sobočan

1.Paula Mesarek,7.h

2.Daniel Čavlek,7.h

3.Dominik Kovačić,7.h

4.Jurica Vlahek,7.h

 

*** Gore ***