Projekt "Pokrenimo srce"

Voditelj projekta: Ivan Barić, mag.prim.educ.

Napomena: novije vijesti su uvijek na vrhu...

Ostvarivanje projekta "Pokrenimo srce"

2. faza: veljača, ožujak – osnove, predavanja i praktične vježbe za sve djelatnike i učenike5. - 8. razreda

 

a) Suradnja s Udrugom "Veliko srce malom srcu"

Pod nazivom  Festival srca već četvrtu godinu zaredom u Hrvatskoj pa tako i u Međimurju, obilježava se Svjetski tjedan srčanih grešaka i srčanih bolesti u djece (7.-14. veljače).

Članovi Udruge Veliko srce malom srcu međimurske podružnice započinju s ostvarivanjem ciljeva projekta Udruge za 2015. godinu „Minute u životu čine razliku“ – AVD za svaku školu. Pokrenuta je akcija za nabavkom AVD aparata za većinu škola u Hrvatskoj Dana 7. veljače 2015. u 12 sati otvaraju Festival srca na Trgu Republike u Čakovcu uz ples i puštanje balona u zrak istovremeno s roditeljima iz cijele Hrvatske.

9. veljače 2015. u 12.30 u OŠ Hodošan

10. veljače 2015. u 14.00 u OŠ Sveti Martin na Muri

16. veljače 2015. u 11.50 u 3. OŠ Čakovec

organiziramo predavanje i praktične vježbe pod nazivom  „Proširivanje svijesti o postojanju srčanih grešaka i bolesti u djece. Metode oživljavanja i upotreba AVD uređaja.“

 

Udruga provodi projekt  "Minute u životu čine razliku" - AVD za svaku školu
Svakome se može dogoditi da se zatekne kraj osobe kojoj treba pomoći korištenjem AVD-a, na ulici, radnom mjestu, u sportu ili obitelji. Ako ste prisutni kada se netko pored Vas sruši, izgubi svijest, prestane disati, i vi možete pomoći. Uključite aparat i slijedite upute AED-a.
Članovi Udruge prepoznali su akciju kao vrlo bitnu za cijelo građanstvo Hrvatske. Nakon uspješno položenog tečaja kardio-pulmonalne reanimacije (KPR) za laike koji sada mogu primijeniti svoje znanje te  pomoći u situacijama koje nažalost nisu rijetke pokrenuta je akcija za nabavkom AVD aparata za većinu škola u Hrvatskoj. U zadnje vrijeme svi
smo svjedoci nemilih događaja iznenadnih smrti na terenima i sportskim dvoranama.
Najveći potencijalni rizik, koji je gotovo nemoguće predvidjeti je iznenadni gubitak svijesti, koji može biti uzrokovan iznenadnim srčanim zastojem. U tim trenucima MINUTE do dolaska službe hitne medicinske pomoći čine razliku između kvalitetnog preživljavanja s očuvanjem svih životnih funkcija ili preživljavanja s teškim oštećenjem svih organskih sustava ili nažalost najčešće smrtnog ishoda. Jedina mjera koja može promijeniti niske postotke kvalitetnog preživljavanja jest edukacija općeg pučanstva o postupku u situaciji iznenadnog kolapse, te što ranije defibrilacija putem uređaja namijenjenih laicima. AVD (eng. Automatic external defibrillator) je maleni, prijenosni uređaj,jednostavne primjene s zadaćom isporuke električne struje osobama koji imaju srčani zastoj uslijed poremećaja ritma. Osim toga, današnji modeli daju upute prema najnovijim smjernicama osnovnih postupaka održavanja života, glasovnim i vizualnim uputama (na hrvatskom jeziku). Uređaji sa 100% sigurnošću vrši analizu ritma i preporučuje ili ne preporučuje defibrilaciju, te korisnika vodi kroz cijeli postupak oživljavanja.
CILJ PROJEKTA
Informiranje javnosti o prirođenim srčanim greškama i važnosti pravovremene dijagnostike i liječenja
- edukacija korisnika o mjerama osnovnog održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora
- Nabavka AVD uređaja za školsko-sportske ustanove u Hrvatskoj, osobito one koje imaju sportske dvorane gdje se održavaju natjecanja.

 

b) suradnja s Gradskim društvom Crvenoga križa Čakovec

 

1.   faza: skupljanje sredstava, dorađivanje programa, sudjelovanje na humanitarnim akcijama

a)     Donacijom osigurateljne kuće Euroherc Škola je primila AMBU-SAM - lutku za vježbe oživljavanja (2.563,75 kuna) i 3 torbice prve pomoći sa zavojnim materijalom (1936,25), ukupne vrijednosti 4.500 kuna) čime je omogućena neovisnost i samostalne vježbe podmlatka CK i udruga suradnica OŠ Hodošan

b)     Prikupljanje sredstava započelo je akcijom „Solidarnost na djelu“. Škola je od prikupljenih 9.130,50 od Gradskog društva Crvenog križa Čakovec primila povrat od 2739,15 kuna.

c)     Škola je u međuvremenu ušla u međunarodni projekt „Go-Car-Go“ koji provodi Šolski center Ptuj (Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, Slovenija, a u sastavu su Ekonomska šola, Biotehniška  šola, Elektro in računalniška šola, Strojna šola i Višja strokovna šola). Radi se o izradi ekstramobila na već zadani dio šasije. Šasija je jedan od tri osnovna dijela motornog vozila (uz karoseriju i opremu motornog vozila), a ekstramobil ima hodne dijelove (okvir, osovine s kotačima bez ovjesa), uređaj za upravljanje (bez volana s dijelovima) i uređaj za mehaničko kočenje. Ovo vozilo nema motor (kao osnovni skup), uređaje za napajanje gorivom, podmazivanje, hlađenje, paljenje) i transmisiju (spojkumjenjačkardansko vratilo, pogonski most). Vozilo Osnovne škole Hodošan nadopunit će se nekim dijelovima karoserije dodatnim elektro-uređajima (akumulatorom bez alternatora, svjetlima i signalizacijom) kako bi predstavljalo vozilo prve pomoći. To vozilo bi se prije natjecanja upotrebljavalo u programu dobrodošlice na XI. natjecanju mladih Crvenoga križa koje organizira Škola u suradnji s GDCK Čakovec, zatim na samo natjecanju u Ptuju tijekom mjeseca svibnja te na svim javnim priredbama. Gradsko društvo Crvenoga križa Čakovec svojom donacijom omogućuje opremanje dijela vozila (akumulator, ispravljač i signalno rotirajuće svjetlo u ukupnom iznosu od 954,00 kuna) uz uvjet da se na svakom mjestu spominje suradnja GDCK Čakovec i Škole kao svojevrsnog centra za humanost.

d) Pred sama predavanja za djelatnike koja će održati volonterke i volonteri GDCK Čakovec i Udruge Veliko srce malom srcu slijedi završetak prikupljanja sredstava (upisat će se nakon prikupljanja)

Početak (Kurikulum Škole za školsku 2014./15. godinu)

 

Naziv  projekta

Pokrenimo srce (1. godina)

Voditelj projekta, struka i zanimanje:

Ivan Barić, magistar primarnog obrazovanja, ravnatelj OŠ Hodošan, volonter Hrvatskoga Crvenoga križa

Ostali suradnici projekta:

Hrvatski Crveni križ, Udruga Veliko srce malom srcu

Broj učenika:

110 učenika predmetne nastave i svi djelatnici

Planirani broj sati:

prema potrebi

Vremenski okviri projekta:

1. faza: skupljanje sredstava, dorađivanje programa, sudjelovanje na humanitarnim akcijama

2. faza: veljača, ožujak – osnove, predavanja i praktične vježbe za sve djelatnike

3. faza: travanj, svibanj, lipanj – osnove, predavanja i praktične vježbe za sve učenike i demonstracije na obilježavanjima dana vezanih uz prvu pomoć, zdravlje, oživljavanje,

Ciljevi i zadaci projekta:

Naučiti pružati sigurnu i neodgodivu prvu pomoć osobama koje su na mjestima nesreće bez svijesti ili ne pokazuju znakove života

- razvijati humanost

- razvijati sigurnost i odgovornost u težim životnim situacijama

- međupredmetna povezanost (priroda, biologija, tehnička kultura

Načini realizacije projekta:

a)      vježbe prepoznavanja najugroženijih osoba koje su nastradale u nesrećama

b)     osiguravanje mjesta nesreće, pomoć osobama bez svijesti i poziv profesionalnim ekipama prve pomoći

c)      oživljavanje osoba kod kojih je uočena beživotnost

Posebna uloga vanjskih suradnika Škole:

Praćenje, sufinanciranje, održavanje  predavanja

Što je potrebno osigurati:

predavače, lutku za vježbe oživljavanja, zavojni materijal, sredstva za dezinfekciju sredstava rada i ruku

Načini financiranja:

Sredstva namijenjena radu Podmlatka Crvenoga križa i  opremanju ormarića i torbi prve pomoći zaradit će se akcijama Solidarnost na djelu 2014. i organiziranjem predavanja učenika u drugim školama, organiziranjem natjecanja mladih ekipa prve pomoći

Način vrjednovanja projekta:

projekt će sustavno pratiti humanitarne organizacije

Način korištenja rezultata:

 Osnovna škola Hodošan želi i dalje biti svojevrsni centar humanosti pa će stalno preispitivati svoje mogućnosti razvijanja humanosti, prenositi i dalje stečena iskustva

 

Kao osnova za izradu kurikulumskog sadržaja projekta "Oživimo srce" poslužio nam je prijedlog Hrvatskog Crvenog križa i dokument Agencije za odgoj i obrazovanje.

Agencija za odgoj i obrazovanje

U Zagrebu 1. rujna 2014. godine

(Klasa: 02-01/14-01/0119, Urbroj: 561-07/13-14-1

Sukladno  Čl. 4., točki  3., alineji  6. Zakona  o Agenciji  za odgoj  i obrazovanje (Narodne  novine, 85/06)  daje se   stručno  mišljenje   o  provođenju edukacije  u  pružanju   prve   pomoći te osposobljavanju  odgojno-obrazovnih radnika za   pružanje    prve   pomoći    učenicima sa zdravstvenim teškoćama kao odgovor  na  dopis (KLASA: 007-02/14-03/00251,  URBROJ: 533-26-14-0002) od 4. kolovoza 2014. godine.

Dostavljeni  dokument je prijedlog  Hrvatskoga Crvenog križa za edukaciju i osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika za pružanje prve  pomoći učenicima  sa zdravstvenim teškoćama temeljem Članka 23. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih  radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima  (Narodne novine l32./2013.).

Cilj edukacije je osposobiti odgojno-obrazovne  radnike za  prepoznavanje   promjene u ponašanju  i pojave prvih  simptoma  određenih zdravstvenih stanja kod učenika. Time bi odgojno-obrazovni radnici u iznimnim situacijama reagirali na odgovarajući način, potrebitom  pružili pomoć, spriječili daljnje  komplikacije i spasili  život.

Edukacija i osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika  obuhvatila bi predavanja i praktičan rad s realistički  prikazanim  postupcima  pružanja  pomoći  iz  područja   naglo  nastupajućih bolesti u trajanju od osam sati.

Vjerujemo da je Hrvatski Crveni  križ kao  vodeća  organizacija  nadležna  za praćenje i provedbu doktrine prve pomoći, garancija kvalitete provedbe ovakvog vida edukacije.

Na  temelju   iznijetih   zapažanja  daje se  pozitivno  mišljenje o  Prijedlogu za  edukaciju u pružanju  prve  pomoći   te  osposobljavanje   odgojno-obrazovnih   radnika  za  pružanje   prve pomoći učenicima  sa zdravstvenim teškoćama