Projekt

Športsko rekreacijski centar Prode Hodošan

Životinjski svijet stajaćica

Početak je bio zacrtan Kurikulumom Škole za školsku 2014./15. godinu)

 

Naziv projekta

 

Životinjski svijet stajaćica

Športsko rekreacijski centar Prode Hodošan

 

 

Zajednički projekt učenika 1. i 4. razreda

Ime i prezime učitelja

Anastazija A. Balent i Dragutin Balent

Naziv škole

OŠ Hodošan

Razred

Prvi i četvrti (1.h i 4.h)

Školska godina

2014./2015.

Svrha i ciljevi projekta

 

Kroz različite sadržaje vezane uz temu vode obraditi životinjski svijet stajaćica u opširnijem dijelu, povezati temu s ostalim odgojno-obrazovnim sadržajima te uključiti i istraživačku nastavu.

Nastavna cjelina

Vode u zavičaju

Nastavna tema

Životinjski svijet voda stajaćica u zavičaju

Realizacija projekta

Nastavne djelatnosti učitelja

Broj sati

Aktivnosti učenika

Realizacija

Dogovor-motivacija

Upoznavanje učenika da će s današnjim danom započeti projekt

1

Razgledati materijale potrebne za praćenje projekta

13. travnja 2105.

Upoznavanje sa detaljnim informacijama o projektu, kako će se provoditi i s kojim zadatcima

2

Formirati skupine i izabrati glasnogovornika

21. travnja 2015.

Upućuje učenike na stvaranje skupina

1

Uključiti se u rad skupine, odabiranje zadataka

28. travnja 2015.

Zajedničko dogovaranje pravila rada u skupini

1

Kao dio tima sudjelovati u realizaciji projekta

4. svibnja 2015.

Zadavanje konkretnih zadataka po skupinama, zajedničko dogovaranje pravila rada u skupini

3

Timski samostalni dogovor i plan za izvore prikupljanja podataka, tolerancija i suradništvo

11. svibnja 2015.

Terenska nastava

Športsko-rekreacijski centar Prode Hodošan

Detaljno obavještavanje kako će se voditi zabilješke

Susret s članovima ŠRD Trnava

2

Razgledati teren, prisustvovati  teorijskom  i praktičnom predavanje člana ŠRD Trnava Hodošan, dogovor i suradnja

15. svibnja 2015.

Istraživanja na terenu i drugim izvorima, detaljno

2

Istražiti, ispitati, uočiti,

 razlikovati, imenovati, životinje u vodi i izvan

18. svibnja 2015.

Izrada umne mape po skupinama

1

Sudjelovati u izradi umne mape

22. svibnja 2015.

Izrada plakata po skupinama

1

Sudjelovati u izradi plakata

1.lipnja 2015.

Prezentacija projekta

1

Izložiti i prezentirati projekt

15. lipnja 2015.

Objava na internetskoj stranici

0,5

Prezentirati projekt

15. srpnja 2015.

Fotografije 1.h

Fotografije 4.h