Mali projekt učenika PŠ Palinovec

Tak je negda bilo

Novije je uvijek na vrhu stranice

Učenici 2. i 3. p - galerija slika o radu na projektu   -   brošura (knjižica o projektu)

 

Tak je negda bilo – božićno vrijeme

 

Sveta Kata

Slavi se dvajsti petoga novembra. Stari ljudi velidu: „Sveta Kata – sneg na vrata“. Kraj novembra je vreme dok se po selu vleče megla i sobom donese prvoga snega. Po gruntima su počele cviliti svije i počelo je vreme kolinja. Baka Štefica nam je pripovedala kak su se negda igrali na Katalenje. Navečer su deca nabrala storu posodu, potrte črepe. Te stvari su hitali na štenge de su bile Kate. Štenge su bile pune potrtoga črepovlja. Ako su ih prijali bilo je joj...A na kraju su to se morali i počistiti.

 

 Advent

V decembru je došev Advent. Vreme dok se je hodalo na zornice v cirkvu. Saku nedelju vužigala se je jedna sveča na vencu. December je mesec šteri v sebi ima mortik največ svetki šteri se slaviju – a mortik je i to zato kaj je zima pak su ljudi na seli meli največ časa za svetkovati i hodati koli rodbine.

 

Sveta Barbara

Slavi se četrtoga decembra. Učiteljica nam je pripovedala da su njihova stara mama navek pripovedali da su na svetu Barbaru molili: „ Daj nam Bog lefku smrt“. Na svetu Baru sije se prva pšenica štera se nameče pod bor.

 

Sveti Nikola

Mikloševo se slavi šestoga decembra. Z njim roku pod ruko ide i Krampus. To je den dok su deca bila jako zaposlena ka počistite svoje čizmice. Bake su se znale obleči v spodnjice i vuni pod oblokom su ružile z lancima. Deca su se fletno križala nutri v hiži, molila i bečuvala ka budu dobri, sam ka ih Krampus na odnesev. Rano vjutro vu obloku su v čižmama našli kaj kakve slatkarije. No tu su bili i rucki, narezana repa i šiba, ka se deca zmisle da moraju biti dobri.

 

Sveta Lucija

Trinajstoga decembra je sveta Lucija. Na Luciju se seje druga pšenica  za pod bor. Ona je zaštitnica slepih. Na svetu Luciju ljudi su se oblačili v belu opravu i na tenjeru su nosili svinjske oči i s tem su strašili decu. Deca su se od straha skrivala stari mami pod fertuf. Križali su se i molili, sam ka ih Lucija na odnesla.

Na svetu Luciju su se pekle i kružnjače. Mi smo isto pekli kružnjače s bakom Šteficom.

V kružnjače ide: kuruzna melja, kosana mast, rehi, cukur, vrhnje, mleko. To se se skupa zamesi i složiju se loptice štere idu na pleh. Na saki kružnjači se na sredini s prstom složi rupa – to je spomen na Lucijine oči štere su ji skopali. Dok su se kružjače spekle cela hiža je  dišela i bile su jako fine.

 

Badnjak

Slavi se dvajsti štrtoga  decembra. Celi den se je po hiži pospravljalo. Pekli su se kolači, kuhav se je kompot, mokviči – makaroni z makom, pretepeni grah. Spekla se je bidra – okrugli zdigani kolač z rehima šteri se je navečer dev na stol. Si skupa su okinčili bor – z đunđima, poharajima, zlatnim rehima. Pod bor se je dela pšenica i lepe jabuke.  Na stol se je navečer dev fini stolnjak. Pod njega su se deli penezi – na stolu se je v zemljonu zdelicu delo razno zrnje – pšenica, ječmen, kuruza, grah... S tem se je poželjelo da drugo leto bude plodno, rodno, zdravo i bogato.  Pod stol se je donesla slamica v plahti. Prije večerje su se si okupili i molili. Deca su v slamici iskala jabuke, rehe i cukure.  Deca su si prestrla plahtu ili guja i tu su spali.

 

Polnoćka

Na polnoćku su išli oni šteri su bili zdravi. Išlo se je pešice. Sneg je znav prekriti cestu i ljudi su  z bakljama svetili pota. Dok su došli dimo čekale su ih čurke, hladnetina, buncek.

 

Božić

Na Božić se je išlo k meši. Jedni drugima su čestitali Božić. Skuhav se je fini obed. To je biv den za obitelj i nije se hodilo po seli.

 

Štefanje

Dvajsti šesti december. To je den šteroga su dečki najbolje meli radi. Išli su bajat k rodbini, sosedima i kam su več dospeli. Negda je to ne biv praznik v školi, pak su se morali stati jako rano – od pete vure ka su  išli čestitati Štefaje, Božić i Novo leto. K hiži je na Štefaje navek morav prvo dojti muški, a stoparam onda žena. Dečki su  došli k hiži, pokleknuli se, prekrižili i ovak bajali:

Na to mlado let, zdravi veseli

Tusti debeli, kak su jani jeleni.

Daj vam Bog konjiće, voliće, puriče, račiće, praščiće,

Jare jarine, črne hajdine, zlata i srebra,

Dušnoga zveličenja, a največ pak

Mira božjega Amen.

Za nagradu su dobili cukure, kolače, a najrajši su meli peneze.

 

Sveti Ivan

Dvajsti sedmega decembra na Ivaje ide slamu vun s hiže. Odnesla se je pod sad ka voćke bolje rodidu. V Cirkvi se blagoslivlja vino. Ivanima se čestita imendan.

 

Nevina dječica – Herodeševo

Slavi se dvajsti osmoga decembra. Kralj Herod je dav ubiti nevinu dečicu vu vreme dok se je Isus rodiv. V spomen na taj dan i da se kazni Herod, deca su naj drugog buhali po hrptu stisnutom šakom i govorili su „Herodeševo“. Učiteljica nam je rekla da ji je na te den baš i ne bilo volja iti v školu, zato ka su jadni dečki uživali dok su druge buhali i tobož kaznili Herodeša.

 

Stara godina – Silvestar

Staro leto, zadnji december.  Pripravlja se se ka se dočeka novo leto. Ide se v Cirkvu na „mešu zahvalnicu“. Na toj su se meši si skupa zafalili dragomu Bogu na semu dobromu kaj nam je dov ovo leto.

 

Nova godina

Novo leto. Jedni drugima su čestitali Novo leto. Skuhav se je fini obed. Za obed se je smelo kuhati samo svinja  - jer ona ruje napre – pak bude i hiža išla v novomu leti napre. Nije se kuhala kokoš jer ona drba nazaj. Išlo se je sosedima, rodbini i čestitalo se Novo leto.

 

Tri kralja

Slavi se šestoga januara. Te den se nosi voda v Cirkvu na posvečeje. Na tri kralja je gotov blagoslov kuća  - dok  je svećenik došev k hiži z zvonorom, kantorom i domištranitima i blagoslovio je rečima: „ Mir kući ovoj i svima koji prebivaju u njoj“.

 

Valentinovo

Kod kuće smo pitali kako se je nekad obilježavalo Valentinovo. Baka je pričala: Obično je za Valentinovo bio snijeg i bilo je jako hladno. Mi djeca nismo imali baš puno obuće, a svi smo htjeli imati tople čizmice da nam ne bude hladno. Onda su nam na Valentinovo rekli da će nam sveti Valentin dati čizmice i to crvene ako bosi odemo do križnog dreva i natrag. Naravno dok smo se vratili noge su nam bile promrzle i crvene. To su bile te crvene čizmice.

Druga priča je bila: Svi smo voljeli jesti kolačiće. Baka bi ih ispekla u obliku ptičice jer je to vrijeme kad se ftičeki ženiju. Ponekad ih je znala i staviti na stablo, da ih potražimo. Bili su najfiniji na svijetu.

Ta druga priča nam se sviđala i kad smo porazgovarali o njoj s učiteljicom odlučili smo i mi da ispečemo kolačiće u obliku ftičeka. Uživali smo slažući ftičeke, a još bolje kad smo ih pojeli.

                                               

Početak je bio zacrtan Kurikulumom Škole za školsku 2015./16. godinu)

 

Naziv projekta

Tak je negda bilo

Voditelji  projekta, struka i zanimanje:

Ljiljana Zelenić, učiteljica razredne nastave , razrednica 2. i 3 razreda PŠ Palinovec

Ostali suradnici projekta:

roditelji, djedovi i bake, Udruga žena Palinovec

Broj učenika:

9

Planirani broj sati:

Prema potrebi

Vremenski okviri projekta:

U toku školske godine

Ciljevi i zadaci projekta:

Upoznati se s tradicijskim običajima uz blagdane – u doba Adventa – Sveta Kata, Sveta Barbara, Sveta Lucija, Sveti Nikola, Božić, Sveti Stjepan, Ivanje, Nevina dječica.  Upoznati običaje koji su bili za Valentinovo, Cvjetnu nedjelju i Uskrs. Saznati više o običajima za  naš župni blagdan – Jurjevo.  Upoznati tradicionalna jela i kolače uz pojedine blagdane i priprema istih. Zapisati recepte jela i kolača.

Razvijati ljubav za njegovanje tradicije i običaja našeg zavičaja.

Načini realizacije

projekta:

Razgovarati sa roditeljima, djedovima i bakama. Pozivati goste u razred. Posjetiti osobe koje će nam pričati o pojedinim datumima. Organizirati radionice pripreme hrane.

Posebna uloga vanjskih suradnika škole:

Organiziranje radionica od strane roditelja i Udruge žena.

Što je potrebno osigurati:

 Predavače – bake i djedove pričalice, fotokopirni papir, fotoaparat, fotografije, namirnice za pripremu jela, papiri za izradu plakata

Načini financiranja:

Donacije roditelja, pojedinaca, Udruge žena Palinovec.

Način vrjednovanja projekta:

Projekt ćemo prezentirati na plakatima. Također ćemo napraviti neku vrstu slikovnice koja će sadržavati opis običaja i recepte za pojedina jela. Slikovnica će biti na kajkavskom.

Način korištenja rezultata:

Aktivnostima ćemo nastojati njegovati i sačuvati tradicionalne običaje za ove i buduće generacije.