PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

 u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2015./16.

Novije je uvijek na vrhu stranice

 

 

Podrška uključivanja djece s teškoćama u zajednicu

            Kako bi sudjelovala i bila prihvaćena kao puni i ravnopravni članovi društva, djeca s posebnim potrebama suočavaju se s mnogim preprekama. Često se stav društva nameće kao najveća barijera u potpunoj društvenoj uključenosti. Djeca se suočavaju s neprihvatljivim stavovima zasnovanima na predrasudama, strahu, niskim procjenama onoga što se može od njih očekivati i na nepovjerenju u njihove sposobnosti. Društvo mora biti svjesno da sva djeca imaju ista prava i da je obveza ta prava osigurati i ukloniti sve barijere koje se mogu naći na putu ostvarivanja prava za svako dijete. Upravo iz tog razloga Međimurska županija provodi projekt Škole jednakih mogućnosti.  

Ravnatelj je zabilježio snimku završne konferecije za ovu školsku godinu!

 Projektom je omogućeno uključivanje 57 djece s teškoćama u razvoju u redovite razredne odjele osnovnih i srednjih škola Međimurske županije te im se omogućilo da svladaju redovite nastavne programe uz individualizirane postupke s obzirom na posebne potrebe koje učenici imaju ili prilagođene programe u skladu s njihovim sposobnostima.

Nizom istraživanja i praktičnih iskustava spoznalo se da učenici s teškoćama u razvoju u redovnim sredinama više napreduju razvijajući niz vještina koje ih čine samostalnijima za kasniji život kao odraslih osoba. Ujedno se tako izbjegava i njihova stigmatizacija. Uz pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama olakšava se integracija u razred, pojačava osjećaj pripadnosti i samopoštovanja, uvažava se različitost svakog učenika i razvija tolerancija prema njihovim potrebama, povećavaju se mogućnosti, unapređuje sama kvaliteta školovanja.

Dugoročno gledajući, pomoćnik  ima pozitivan utjecaj na učenike s teškoćama u razvoju jer oni u redovnoj školskoj sredini više napreduju kako u spektru svojih teškoća tako i razvijajući niz vještina koje ih osposobljavaju za samostalan život i ravnopravno integriraju u društvo te se pripremaju za bolju integraciju na tržište rada.

 

Tri srednje i  21 osnovna škola  u Međimurskoj županiji uključene su u projekt koji osigurava pomoćnike u nastavi učenicima sa teškoćama na području Međimurske županije. Nositelj projekta je Međimurska županija, a njegova vrijednost je 2.665.257,24 kuna. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Međimurska županija sufinancira dio troškova projekta u iznosu  165.257,24 kuna. Provodi se od 3.rujna 2015.  do 2. rujna 2016., a iz dobivenih sredstava osigurane su troškovi plaća pomoćnika u nastavi, putni troškovi, edukacije, sanitarni lječnički pregled te  dnevnice za ekskurzije.

            Škole koje su uključene u projekt kao partneri su: Osnovna škola Belica, Osnovna škola Domašinec, Osnovna škola Donja Dubrava, Osnovna škola Donji Kraljevec, Osnovna škola Gornji Mihaljevec, Osnovna škola Hodošan, Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba, Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica, Osnovan škola Mursko Središće, Osnovna škola Nedelišće, Osnovna škola Orehovica, Osnovna škola Podturen, Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec,  Osnovna škola Strahoninec, Osnovna škola Sveta Marija,Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu,  Osnovna škola Sveti Martin na Muri, Osnovna škola Selnica, Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec, Osnovna škola Prelog, Osnovna škola Dr. Vinka Žganca  Vratišinec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Srednja škola Prelog i  Tehnička škola Čakovec.

Cilj projekta je osigurati adekvatnu podršku za 57 učenika s teškoćama uključenih  u redovne programe osnovnih i srednjih škola u vidu pomoćnika te ujedinio podići svijest javnosti , medija i relevantnih institucija o važnosti uključivanja djece s teškoćama u redovne odgojno – obrazovne programe. Cilj asistiranja u nastavi nije samo  u funkciji prevencije neželjenih ponašanja, već i u funkciji stvaranja kreativnih, produktivnih i uspješnih učenika.

              Osnovna zadaća asistenata u nastavi je svakodnevna podrška učeniku u razredu direktnim radom kojim učeniku  s posebnim obrazovnim potrebama pomaže uključiti u razredni kolektiv, svladavanje socijaln–psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

              Uvođenjem asistenata u nastavu mijenjaju se uvjeti školovanja sa svrhom osiguranja normalnog životnog ritma djece sa teškoćama u razvoju ali i društvo,  mora prepoznati probleme i dati vlastiti doprinos u njihovoj inkluziji.      

 

Prema odredbama Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U Međimurskoj županiji za školsku godinu 2015./2016. partneri na projektu (škole) dužni su objaviti 2 članka o projektu na web stranici škole.