Čitamo sto na sat

Mjesec hrvatske knjige u OŠ Hodošan

Novije je uvijek na vrhu stranice

 

Moto Mjeseca hrvatske knjige (15.10.-15.11.) je „Čitam sto na sat“. U knjižnicama diljem naše domovine čitaju sto na sat. Naša školska knjižničarka pripremila je za svoje korisnike  mnoge aktivnosti:

   

  1. Čitateljsko-pisateljsko-glumački susret Zvrkaonica sa Sinišom Cmrkom za učenike 4.r., 5.r. i 6.r., srijeda, 19.10.2016. u 9 sati
  1. Terenska nastava RN – četvrtak 20.10.2016. Assitej – Bremenski svirači Kazališne družine Pinklec 

-        posjet Čakovečkim mlinovima za učenike 1. i 2.r. te posjet ŠAF-u (Školi animiranog filma) za učenike 3. i 4.r.

3.   3. Obilježavanje Dana školskih knjižnica - Natjecanje u čitanju naglas

- utorak, 25.10.2016. za učenike 6., 7. i 8.r.

 
  1. Sudjelovanje na literarnom natječaju „Čitam 100/sat“ koji organizira Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec. Sudjeluju učenici 1. - 8. r. – do 3.11.2016.

 

5.  Selfie - Čitam sto na sat

školski fotografski natječaj – do 4.11.2016.

6.   Pisac našeg razreda - mali projekt dipl. učiteljice Mirjane Štrok (naveden posebno na stranici "Projekti"

Četvrtak 17.11.2016., 4. sat u holu škole prezentacija projekta; zatvaranje Mjeseca hrvatske knjige u našoj školi.

 

Knjižničarka Lidija Kovačić Faić i učenici - mali novinari

 

  Programski okvir sadržan je u Kurikulumu OŠ Hodošan za 2016./17. godinu:

Naziv projekta:

 Mjesec hrvatske knjige (10. godina)

Voditeljica projekta

Lidija Kovačić Faić, dipl. bibliotekarka

Zaduženi voditelji:

Knjižničarka je voditeljica, organizatorica i osoba koja kontrolira i nadzire cjelokupni projekt u našoj školi.

Ostali sudionici projekta:

Svi učitelji, administrativno osoblje, učenici, roditelji

Broj učenika:

217

Broj sudionika:

500

Vremenski okviri projekta:

Projekt se provodi 10.godinu za redom. Ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.) nosi naziv Čitam sto na sat. Knjižnice diljem naše domovine nude različite programe. Naša školska knjižnica nudi ove aktivnosti:        

1.           Književno – kazališni dan PN      19.10.2016.

2.           Terenska nastava RN – Assitej i ŠAF 20.10.2016.

3.           Najselfie  „Čitam sto na sat!“

4.           Književni susret za učenike RN – Jadranka Čunčić- Bandov

5.           Obilježavanje Dana školskih knjižnica – Natjecanje u čitanju naglas, utorak, 25.10.2016.  4.sat  Natjecanje u čitanju naglas za učenike 3., 4. i 5.r.

utorak, 25.10.2016.  5.sat  Natjecanje u čitanju naglas za učenike 6., 7. i 8.r.

6.            Sudjelovanje na literarnom natječaju Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Sudjeluju učenici 3., 4., 5., 6., 7. i 8.r. – do 30.10.

7.           Čitamo mi, u obitelji svi – 4.godina projekta, 16.1.2017. kreće ruksak

8.           Književni susret za učenike PN – Siniša Cmrk

Ciljevi i zadaci projekta:

CILJEVI:

1)                  obrazovni: poučiti učenike da uživaju u čitanju sami i da stvaraju pozitivan odnos prema čitanju; ovim projektom se utječe na razvoj čitalačkih kompetencija te na pismenost učenika općenito

2)                  funkcionalni: svladavanje tehnike čitanja, čitanja s razumijevanjem i prepričavanja pročitanog

3)                  odgojni: razvijanje kod učenika interes za knjigu i čitanje; upoznavanje učenika s nepredvidivim mnoštvom informacija prilikom čitanja i kako ih svladati; postupno omogućiti djeci da uživaju u čitanju

Opći cilj: poticati učenike da razviju sklonost posuđivanja knjiga u knjižnici.

Načini realizacije projekta:

Metode i oblici rada: usmeno i pismeno izlaganje učenika, metoda čitanja, grupno i individualno čitanje, pisanje dojmova, upute kako postupati prilikom čitanja,  kontakt s nakladnicima, izrada Powerpoint prezentacije, diskusija o projektu,  izrada završnog izvješća o projektu

Način provedbe: U suradnji sa svim učiteljima naše škole, roditeljima, Knjižnicom Nikola Zrinski Čakovec, KD Pinklec ostvaruju se pojedine točke projekta.

Posebna uloga vanjskih suradnika Škole:

KD Pinklec – kazališna predstava

Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec – literarni natječaj

HMŠK, roditelji – Čitamo mi, u obitelji svi

Nakladnici – književni susret

Što je potrebno osigurati:

Ruksake, knjige, potrošni materijal

Detaljni troškovnik za projekt:

Potrošni materijal 300 kn, Čitamo mi u obitelji svi 1000 kn

UKUPNO: oko 1 000 kn + 300 kn   

Načini financiranja projekta:

Članarina školske knjižnice (15,00 kuna po učeniku)

Način vrjednovanja projekta:

Izvješće o provedenom projektu s fotografijama; članci na mrežnim stranicama.

Način korištenja rezultata vrednovanja projekta:

Rezultati će se koristiti za rješavanje eventualnih poteškoća ili uvažavanje prijedloga i savjeta za poboljšanjem te za daljnjim sustavnim poticanjem (obiteljskog) čitanja u našoj školi i u cijeloj Hrvatskoj.