PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

 u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2017./18. (u tranaju 4 školske godine)

Novije je uvijek na vrhu stranice

 

 
 

Prema odredbama Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U Međimurskoj županiji za školsku godinu 2017./2018. partneri na projektu (škole) dužni su objaviti 2 članka o projektu na web stranici škole.