Mjesec hrvatske knjige u OŠ Hodošan

15. listopada - 15. studenoga 2017.

Novije je uvijek na vrhu stranice

 

 

 

Sve na jednom mjestu

Mjesec hrvatske knjige u OŠ Hodošan

Moto Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada - 15. studenoga) je „Sve na jednom mjestu“. Naša školska knjižničarka pripremila je za svoje korisnike sljedeće aktivnosti:

 

Terenska nastava RN – četvrtak 11.10.2017.

-          posjet Dječjem odjelu Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec za učenike 1. i 2.r. te jesen u gradu za učenike 3. i 4.r.

-          Assitej – Preko sedam mora, preko sedam gora Kazališne družine Pinklec

2.      Terenska nastava PN – četvrtak 17.10.2017.

-          Radionica u Muzeju Međimurja za učenike 5.r.; posjet Knjižnici Nikola Zrinski Čakovec za učenike 6.ab, 7.h i 8ab

-          Assitej – S razlogom Kazališne družine Pinklec 

-          Analiza kazališne predstave sa redateljicom i glumcima (učenici 7.h, 8.ab)

3.      Čitam ti, pogodi tko sam – ponedjeljak 23.10.2017.

-          Mladi knjižničari su pripremili zagonetku i pročitali ulomak iz njima drage knjige, a učenici su morali pogoditi o kojoj se knjizi radi. Sudjelovali su svi učenici 1.-8.r.

 

 

 

 

 

4.      Obilježavanje Dana školskih knjižnica - Natjecanje u čitanju naglas

                        utorak, 24.10.2017.   Natjecanje u čitanju naglas za učenike 6., 7. i 8.r.

                        utorak, 24.10.2017.   Natjecanje u čitanju naglas za učenike 3., 4. i 5.r.

U utorak, 24.listopada 2017.u našoj školskoj knjižnici obilježili smo Dan školskih knjižnica Čitanjem naglas. Natjecanje je provedeno u starijoj i mlađoj kategoriji učenika. U starijoj kategoriji učenika sudjelovali su: Lorena Vragek 6.a, Matija Kramar 6.b, Ellena Drk 7.h, Melani Cirkvenčić 8.a i Rea Sabol 8.b. Prvo mjesto je pripalo Elleni Drk 7.h za ulomak iz Sretnih dana, drugo mjesto Rei Sabol 8.b za ulomak iz Mrvica iz dnevnog boravka, a treće mjesto Melani Cirkvenčić 8.a za ulomak iz Dječaka u prugastoj pidžami.

U mlađoj kategoriji učenika natjecali su se: Jana Jurgec 5.h, Ella Strahija 4.h, Paula Strbad 4.p, Dorian Čavlek 3.h i Biserka Oršoš 3.p. Prvo mjesto je osvojila Jana Jurgec 5.h za ulomak iz Afre, drugo mjesto Dorian Čavlek 3.h za ulomak iz Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića, a treće mjesto Biserka Oršoš 3.p za Prometnu priču. Ove godine posebno pohvaljujemo natjecatelje mlađe kategorije jer su bili jako dobri čitači. Svi natjecateljici su dobili i slatke nagrade; neki kao utjehu, a neki kao nagradu za osvojeno mjesto.

 
5.      Čitamo mi, u obitelji svi – 6.godina projekta
 
 

 

   

Naziv projekta:

  1. Mjesec hrvatske knjige (11. godina)

Voditeljica projekta

Lidija Kovačić Faić, dipl. bibliotekarka

Zaduženi voditelji:

Knjižničarka je voditeljica, organizatorica i osoba koja kontrolira i nadzire cjelokupni projekt u našoj školi.

Ostali sudionici projekta:

Svi učitelji, administrativno osoblje, učenici, roditelji

Broj učenika:

21

Broj sudionika:

500

Vremenski okviri projekta:

Projekt se provodi 11.godinu za redom. Ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.) nosi naziv Sve na jednom mjestu, a posvećena je enciklopedistici. Knjižnice diljem naše domovine nude različite programe. Naša školska knjižnica nudi ove aktivnosti:  

1.           Književno – kazališni dan RN      11.10.2017.

2.           Književno-kazališni dan PN        17.10.2017.

3.           Obilježavanje Dana školskih knjižnica – Danas ti čitam, pogodi tko sam    23.10.2017.

4.           Natjecanje u čitanju naglas

utorak, 24.10.2017. 

5.sat  Natjecanje u čitanju naglas za učenike 3., 4. i 5.r.

utorak, 24.10.2017. 

4.sat  Natjecanje u čitanju naglas za učenike 6., 7. i 8.r.

5.            Sudjelovanje na literarnom natječaju Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec - Sudjeluju učenici 3., 4., 5., 6., 7. i 8.r. – do 30.10.

6.           Čitamo mi, u obitelji svi – 6.godina projekta

7.           Kako se služimo enciklopedijom – knjiga i on-line (pano)

Ciljevi i zadaci projekta:

CILJEVI:

1)                  obrazovni: poučiti učenike da uživaju u čitanju sami i da stvaraju pozitivan odnos prema čitanju; ovim projektom se utječe na razvoj čitalačkih kompetencija te na pismenost učenika općenito

2)                  funkcionalni: svladavanje tehnike čitanja, čitanja s razumijevanjem i prepričavanja pročitanog

3)                  odgojni: razvijanje kod učenika interes za knjigu i čitanje; upoznavanje učenika s nepredvidivim mnoštvom informacija prilikom čitanja i kako ih svladati; postupno omogućiti djeci da uživaju u čitanju

Opći cilj: poticati učenike da razviju sklonost posuđivanja knjiga u knjižnici.

Načini realizacije projekta:

Metode i oblici rada: usmeno i pismeno izlaganje učenika, metoda čitanja, grupno i individualno čitanje, pisanje dojmova, upute kako postupati prilikom čitanja,  kontakt s nakladnicima, izrada Powerpoint prezentacije, diskusija o projektu,  izrada završnog izvješća o projektu

Način provedbe: U suradnji sa svim učiteljima naše škole, roditeljima, Knjižnicom Nikola Zrinski Čakovec, KD Pinklec ostvaruju se pojedine točke projekta.

Posebna uloga vanjskih suradnika Škole:

KD Pinklec – kazališna predstava

Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec – literarni natječaj

HMŠK, roditelji – Čitamo mi, u obitelji svi

Nakladnici – književni susret

Što je potrebno osigurati:

Ruksake, knjige, potrošni materijal

Detaljni troškovnik za projekt:

Potrošni materijal 300 kn, Čitamo mi u obitelji svi 600 kn

UKUPNO: oko 600 kn + 300 kn             

Načini financiranja:

Članarina školske knjižnice (15,00 kuna po učeniku)

Način vrjednovanja projekta:

Izvješće o provedenom projektu s fotografijama; članci na mrežnim stranicama.

Način korištenja rezultata vrednovanja projekta:

Rezultati će se koristiti za rješavanje eventualnih poteškoća ili uvažavanje prijedloga i savjeta za poboljšanjem te za daljnjim sustavnim poticanjem (obiteljskog) čitanja u našoj školi i u cijeloj Hrvatskoj.