TALIS 2018.

Provedba od 15.4. do 15.5. 2018.

Treće Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja (TALIS 2013) međunarodno je obrazovno istraživanje koje daje priliku učiteljima, nastavnicima i ravnateljima škola da daju svoj doprinos obrazovnim analizama i razvoju obrazovne politike

 

Koordinator: pedagoginja  Jelena Sobočan Tkalčec, prof.

 

Treće Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja (TALIS 2013) međunarodno je obrazovno istraživanje koje daje priliku učiteljima, nastavnicima i ravnateljima škola da daju svoj doprinos obrazovnim analizama i razvoju obrazovne politike. Istraživanje TALIS provodi Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Republika Hrvatska, zajedno s više od 40 drugih zemalja, sudjeluje u tom istraživanju.

 

Motivacijsko pismo ****

Međunarodna analiza podataka prikupljenih u ovom istraživanju omogućit će zemljama da saznaju koje druge zemlje se suočavaju sa sličnim problemima i da se upoznaju s drugačijim pristupima obrazovne politike. Ravnatelji škola, učitelji i nastavnici pružit će informacije o različitim aspektima svoje profesije poput njihova stručnog usavršavanja, njihovih uvjerenja o poučavanju i načina rada, evaluacije njihova rada i povratnih informacija o evaluaciji te priznanja koja za njega dobivaju, kao i o drugim temama vezanim uz vođenje i upravljanje školom te radne uvjete. Cilj TALIS istraživanja jest dati prikaz obrazovne prakse u svim zemljama sudionicama. Zemlje i pojedinci mogu se razlikovati u svojim obrazovnim pristupima. Računamo na Vašu stručnost i što veću točnost u opisivanju Vašeg rada i iznošenju Vašeg mišljenja.

Budući da je riječ o međunarodnom istraživanju, neka pitanja možda neće najbolje odgovarati Vašem nacionalnom kontekstu. U tim Vas slučajevima molimo da odgovorite na pitanja najbolje što znate.

Povjerljivost

Sve informacije koje budu prikupljene ovim istraživanjem smatrat će se povjerljivima. Osim Vaših odgovora, u svrhu validacije i metodološke svrhe bit će spremljeni i podaci o vremenu koliko ste proveli na pitanjima, tipu preglednika i veličini zaslona. Podaci o Vašoj IP adresi neće nigdje biti sačuvani. Lako će biti objavljeni rezultati istraživanja za svaku zemlju i, na primjer, za svaki tip škole unutar zemalja, jamčimo Vam da ni u jednom izvješću s rezultatima istraživanja neće biti otkriven Vaš identitet ili identitet Vaše škole ili njezinih zaposlenika. Budući da je sudjelovanje u ovom istraživanju dobrovoljno, svaki ispitanik može u bilo kojem trenutku odustati od sudjelovanja.

O upitniku

-U ovom upitniku traže se o informacije o školskom obrazovanju i političkim pitanjima.
-Upitnik bi trebalo/la popuniti ravnatelj/ica ove škole. U slučaju da prilikom odgovaranja na neka pitanja nemate podatke, molimo Vas da se posavjetujete s drugim osobama u ovoj školi.

Zagreb, 13. prosinca 2017.

 

 

Predmet: Sudjelovanje u TALIS istraživanju                                                                 

 

Poštovani/a,

 

Republika Hrvatska kao aktivni sudionik trenutno najvažnijih međunarodnih istraživanja u obrazovanju po drugi se puta uključila u istraživanje TALIS (Teaching and Learning International Survey) koje provodi OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj).

 

Istraživanje je usmjereno na poučavanje, učenje i radno okruženje učitelja i nastavnika u školama, a zadaća je dobivanje relevantnih međunarodnih indikatora s ciljem razvoja obrazovne politike zemalja sudionica. Rezultati TALIS istraživanja povezuju se s rezultatima PISA istraživanja.

 

Glavno istraživanje za ciklus TALIS 2018 provest će se tijekom ožujka i travnja 2018. godine.

 

S obzirom na to da je Vaša škola odabrana u uzorak hrvatskih škola, upoznat ćemo Vas s osnovnim informacijama vezanim uz sudjelovanje u TALIS istraživanju:

1.    Slučajnim odabirom škola prema zadanim stratifikacijskim varijablama na razini države odabrat će se oko 4 000 predmetnih učitelja/ica (od 5. do 8. razreda) iz 200 osnovnih škola, koji čine uzorak ispitanika za glavno istraživanje TALIS 2018. Osim uzorkovanih učitelja/ica Vaše škole, posebnim upitnikom bit će anketiran/a i ravnatelj/ica. U istraživanju će sudjelovati i oko 3 000 nastavnika/ica srednjih škola.                 

2.    Uzorkovane škole trebaju imenovati školskog koordinatora (najbolje stručnog suradnika) koji će uz ravnatelja/icu škole biti glavni nositelj svih aktivnosti za pripremu istraživanja i organizaciju ispunjavanja online upitnika unutar škole te biti stalna veza s TALIS centrom u Zagrebu koji je u sastavu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

3.    Imenovani školski koordinator dobit će Priručnik za školskog koordinatora i sve ostale upute za pripremu i realizaciju istraživanja. Zadaće školskog koordinatora su jednostavne i ne iziskuju puno vremena. Naime, on/a treba samo poslati popis svih učitelja predmetne nastave koji predaju u višim razredima i nakon primitka popisa od 20 uzorkovanih učitelja/ica proslijediti im uputu za pristupanje online upitniku.                                                                                      

4.    Podaci o uzorkovanim školama i učiteljima vrlo su povjerljivi, a odgovori učitelja u potpunosti zaštićeni od iznošenja u javnost. Statističku obradu na nacionalnoj razini provodi samo dvoje djelatnika TALIS centra, a imena anketiranih učitelja brišu se iz baze podataka odmah po završetku ispitnog perioda. Svi sudionici ovog istraživanja ostat će anonimni jer se međunarodna statistička obrada vrši samo prema identifikacijskom broju ispitanika.