Školski obroci svima 2017./2018.

Novije je uvijek na vrhu stranice

 

 

 

Osnovne škole iz Međimurja čiji je osnivač Međimurska županija i ove godine sudjeluju u provedbi projekta Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

 

U projekt „Školski obroci svima 2017./2018“ uključene su Osnovne škola s područja Međimurja. Nositelj projekt je Međimurska županija. Vrijednost projekta iznosi 1.499.627,85 kuna te se isti provodi od 04. rujna 2017. do 04. srpnja 2018. godine. U sklopu ovog projekta osigurano je 261.100 obroka tijekom školske godine 2017./2018. za 1.492 učenika. Ovaj projekt ima za cilj ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u osnovnim školama čiji je osnivač Međimurska županija kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, i to u obliku osiguranja redovite prehrane u sklopu školskih kuhinja.

U projekt su uključene 23 osnovne škole koje posjeduju kapacitet za pripremu školskih obroka, imaju školske kuhinje te zadovoljavaju propisane standarde (HACCP). Obroci koji su osigurani u sklopu ovog projekta bit će pripremljeni i podijeljeni u školi za vrijeme školskog odmora. Vrsta obroka bit će identična vrsti obroka koji se poslužuje i drugim učenicima čiji roditelji samostalno financiraju troškove školske kuhinje.

 

 

Prva saznanja uključena su u Kurikulum škole za školsku 2017./18. godinu

dio:

8.1.2 Novi projekti na međunarodnoj razni, državnoj i županijskoj razini gdje je Škola voditelj projekta ili je partner projekta

Naziv projekta:

1.b Školski obroci svima! (2 godina)

Voditelj projekta

Ivan Barić, mag. prim.educ, ravnatelj Škole, Marija Ivković, nast., tajnica Škole, Nadica Lepen,  računovotkinja Škole

Zaduženi voditelji:

Uži tim za ostvarenje projekta sastavljen od zaposlenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije pod vodstvom dr. sc. Sonje Tošić Grlač

Broj učenika:

19 učenika OŠ Hodošan / 1500 socijalno ugroženih učenika iz 23 OŠ Međimurske županije

Vremenski okviri projekta:

Školska godina 2017./18.

Ciljevi i zadaci projekta:

Cilj je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva  i to u vidu podjele hrane u školama. 

Ciljne su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te  koja su polaznici obveznog školskog programa, te  najpotrebitija  prema kriterijima 2 partnerske organizacije.

Načini realizacije projekta:

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) podupire aktivnosti država članica EU u pružanju materijalne pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014-2020 predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu FEAD-a.  Republika Hrvatska je, kao socijalna država,   dužna je omogućiti zadovoljenje osnovnih životnih potreba svim socijalno osjetljivim skupinama, štititi djecu, te stvarati socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život.   Hrvatska je usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.) koja je prepoznala djecu i mlade kao jednu od četiri velike skupine u najvećem riziku od siromaštva. Strategija, u skladu s jednim od glavnih ciljeva Strategije Europa 2020 kojim se želi postići 20 milijuna ljudi manje u riziku od siromaštva, određuje cilj kojem će Republika Hrvatska do 2020. godine težiti, a to je smanjenje broja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti za 150 000 stanovnika. U 2014. godini stopa rizika od siromaštva za djecu i mlade mlađe od 18 godina iznosila je 21,1 %, a prema podacima MSPM-a u siječnju 2016. godine ukupno 30.941 djece živi u kućanstvima koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Iako su postojeći nacionalni programi održivi i kontinuirani, sredstva su ograničena. Nedostatna i neadekvatna prehrana povezana je sa zaostajanjem u tjelesnom razvoju (siromašna djeca imaju nižu visinu i/ili težinu u odnosu na svoju dob). S druge strane, mogu se suočavati s problemom prekomjerne težine uslijed jednolične prehrane. Zbog nedovoljne i neadekvatne prehrane, siromašnija djeca su sklonija pobolijevanju i kroničnim bolestima poput astme, anemije i sl.1  Nedostatak hrane je prepoznat kao jedan od najtežih problema i među školskom djecom.

Što je potrebno osigurati:

Popis učenika, dnevnu kontrolu uzimanja i kvalitete hrane, školsku kuhinju, kuharicu, opremu, svježe namirnice

Načini financiranja projekta:

Financiranje prehrane vodi se preko Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Prošle je godine omogućena prehrana 1200 učenika iz 23 škole. Podijeljeno je ukupno 185.278 obroka

Ove je godine putom projekta Školski obroci svima! uključeno 19 učenika.

Kriteriji odabira:

1.    Učenici čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade

2.    Učenici – djeca samohranih roditelja

3.    Učenici čija su oba roditelja nezaposlena

4.    Učenici koje bi trebalo uvrstiti – višečlane obitelji, troje ili više djece koja se školuju, kronične bolesti, blokirani, kreditna opterećenja…

Način vrjednovanja projekta:

Financijski pokazatelji, redovita mjesečna izvješća