Raspored sati za učenike

 

V 1.0 od 3. rujna 2018. nadalje

 

Organizacija prijevoza

Raspored sati za učenike predmetne nastave

Raspored sati za učenike razredne nastave matične škole u Hodošanu

Raspored sati za učenike razredne nastave PŠ Palinovec

Raspored sati za učenike razredne nastave PŠ Sveti Juraj u Trnju

 

Raspored prostorija

Organizacija dežurstava učitelja