Raspored sati za učenike

 

V 1.0 od 4. rujna 2017. nadalje

 

Raspored prvog dana

Raspored sati za učenike predmetne nastave

Organizacija smjena

Organizacija prijevoza

Raspored prostorija

Raspored sati za učenike razredne nastave matične škole u Hodošanu

Raspored sati za učenike razredne nastave PŠ Palinovec

Raspored sati za učenike razredne nastave PŠ Sveti Juraj u Trnju