Raspored sati za učenike

 

V 1.1 od 5. studenoga 2019. nadalje

 

 


 

 

Raspored za subotu 11. siječnja 2020.

 

Novo!  Raspored sati za učenike predmetne nastave matične škole u Hodošanu  (v.1.2 od 7. siječnja 2020.)

 

Raspored sati za učenike razredne nastave matične škole u Hodošanu

 

Raspored sati za učenike razredne nastave PŠ Sveti Juraj u Trnju

 

Raspored sati za učenike razredne nastave PŠ Palinovec

 

 

Organizacija dežurstava učitelja

 

Organizacija prijevoza

 

Otvoreni sati za razgovor predmetnih učitelja i roditelja