Raspored sati za učenike

 

V 1.0 od 4. rujna 2017. nadalje

 

Raspored sati za učenike razredne nastave PŠ Palinovec

Raspored sati za učenike razredne nastave PŠ Sveti Juraj u Trnju

Raspored prostorija

 

V 1.1

Organizacija prijevoza (novo od 1. veljače)

V 1.2

 

Raspored sati za učenike predmetne nastave (novo od 26. veljače) (male izmjene u srijedu i petak)

Raspored sati za učenike razredne nastave matične škole u Hodošanu (novo od 26. veljače) (promjene u četvrka 2.h i 4.h - zamjena jednog sata)

Organizacija smjena  (novo od 36. veljače)