Upisi 8. razreda u 1. razred SREDNJE ŠKOLE

(Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.)

 

Gotove aktivnosti:

 

Rbr.

Datum i vrijeme

Planirana aktivnost / dokumenti upisa  

1.

listopad 2018.

Prikupljanje podataka o učenicima - ravnatelj sređuje e-Maticu učenika, provjerava sve u e-Dnevniku i učenicima dijeli podatke o elektroničkom identitetu u sustavu HUSO

2. 

Siječanj 2018.

Profesionalna orijentacija 8. razreda - Zavod za zapošljavanje - učenici s teškoćama u učenju i učenici koji nisu sigurni gdje će se upisati

3.    

Siječanj 2018.

Anketa o profesionalnim namjerama učenika - provode razrednica i pedagoginja na satu razrednika

4.  

21. travnja

Dan otvorenih vrata Ekonomske i trgovačke škole Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

5.

 14. travnja

Dani otvorenih vrata - Privatna gimnazija Varaždin - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

6.

25. svibnja

Dan otvorenih vrata Gospodarske škole Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

7.

25. svibnja Dani otvorenih vrata Srednje škole Prelog - - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

8. 

 

Dani otvorenih vrata Gimnazije Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

9.

 

Dani otvorenih vrata - Srednja škola Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

10.

sve do konačnog upisa https://www.srednja.hr/srednja-kalkulator/
Upis željene srednje škole nerijetko zadaje glavobolju kako učenicima, tako i njihovim roditeljima. S ciljem olakšanja tog procesa, portal Srednja.hr prije nekoliko je godina pokrenula „Kalkulator bodova za upis u srednju školu“. Ove godine, uz potporu Hrvatske zajednice županija, „Kalkulator bodova“ dobio je novo, redizajnirano ruho te nudi dodatne mogućnosti osmašima prilikom izračuna bodova. 

11.

 

Dani otvorenih vrata Tehničke škole Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

12.

 do 25. svibnja

Obavještavamo vas da je objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019.Cijeli Odluku imate OVDJE.... 

13.

do 25. svibnja

Ravnatelj prima nove informacije o e-upisima. Sve liste učenika su provjerene

14.

od 28. svibnja nadalje

Započinju prijave u sustav sukladno kalendaru objavljenom u brošuri „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. - Idemo u srednju" Svaki učenik s ravnateljem provjerava postupak prijave  - učenici s mobitelom dolaze do ravnatelja i završavaju prvu prijavu. Ukoliko nemaju Carnetov identitet (izgubili, zaboravili...) ravnatelj i to sređuje (zato je ravnatelj)

Početak prijava u sustav

15.

do 6. lipnja

Upis učenika s prilagođenim i individualiziranim programima Škola / Ured državne uprave u zgradi Međimurske županije

Brošura za upis učenika s teškoćama "Idemo u srednju!!!!

16.

sve do konačnog upisa https://www.srednja.hr/srednja-kalkulator/

Upis željene srednje škole nerijetko zadaje glavobolju kako učenicima, tako i njihovim roditeljima. S ciljem olakšanja tog procesa, portal Srednja.hr prije nekoliko je godina pokrenula „Kalkulator bodova za upis u srednju školu“. Ove godine, uz potporu Hrvatske zajednice županija, „Kalkulator bodova“ dobio je novo, redizajnirano ruho te nudi dodatne mogućnosti osmašima prilikom izračuna bodova. 

17.

Od 25. svibnja nadalje

Početak prijava obrazovnih programa, učenici kod kuće elektronski prijavljuju programe 

Brošura za upis učenika s redovitim programom "Idemo u srednju!!!!

18.

27. lipnja (srijeda 8,05-8,50) Upis u 1. razred srednje škole - konkretne indtrukcije o načinu upisa, prijava programa - sat vodi učitelj Damir  Kovačić

19.

 

 Ravnatelj sređuje sve ocjene u e-Matici, upisuje vladanje, slobodne aktivnosti, izostanke, dop i dod nastavu i ZAKLJUČAVA podatke o učeniku. Za par sati u sustavu upisi.hr pojavljuju se sve ocjene i opći uspjesi. Svi učenici sada zadovoljavaju osnovni uvjet za upis u srednje, a to je "završena osmogodišnja škola"

20.

6.-7- srpnja

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

21.

9. srpnja

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

22.

10. srpnja

– Završetak prijava obrazovnih programa

Ispisi i potpisivanje prijavnica za upis u srednju školu

Zaključavanje odabira obrazovnih programa  Učenik i roditelj dolaze u matičnu školu potpisati prijavnicu  vremenu od 15,00-16,30 sati

23.

12. srpnja

– Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

– Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24.

13. srpnja

Objava konačnih ljestvica poretka

25. 13. - 19. srpnja

– Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

– Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

26. 20. srpnja

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

27. 31. kolovoza 2018.

Ravnatelj sve učenike 8. razreda briše se iz aktualne evidencije u OŠ Hodošan - briše se i elektronički identitet i šifre za ulaz u Carnet više neće vrijediti.

Učenici će nove šifre-lozinke primiti u srednjoj školi u koju upišu.