Upisi 8. razreda u 1. razred SREDNJE ŠKOLE

(Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.)

 

Roditelji i učenici, idite u škole koje vas zanimaju!!!

Imate i veoma dobru stranicu www.ucenici.com gdje će biti mnogo tema vezanih za upis

Gotove aktivnosti:

Rbr.

Datum i vrijeme

Planirana aktivnost / dokumenti upisa  

1.  

listopad 2018.

Prikupljanje podataka o učenicima - ravnatelj sređuje e-Maticu učenika, provjerava sve u e-Dnevniku i učenicima dijeli podatke o elektroničkom identitetu u sustavu HUSO

2. 

Siječanj 2018.

Profesionalna orijentacija 8. razreda - Zavod za zapošljavanje - učenici s teškoćama u učenju i učenici koji nisu sigurni gdje će se upisati

3.    

Siječanj 2018.

Anketa o profesionalnim namjerama učenika - provode razrednica i pedagoginja na satu razrednika

4.

 

Dani otvorenih vrata - Srednja škola Čakovec - nazočno **** učenika 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

5.

 

Dan otvorenih vrata Gospodarske škole Čakovec - nazočno **** učenika 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

6.    

 

Dan otvorenih vrata Ekonomske i trgovačke škole Čakovec - nazočno **** učenika 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

7.    

 

Dani otvorenih vrata Gimnazije Čakovec - nazočno **** učenika 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

8.  

 

Dani otvorenih vrata Srednje škole Prelog - Srednja škola Prelog 5. godinu zaredom organizira Gastromaniju. Riječ je o turističkom proizvodu SŠ Prelog. Gastromanija je natjecanje učenika u pripremanju hrane u kotlićima....- nazočno **** učenika 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

9.

 

Stipendiranje učenika - osmim razredima nudi tvrtka ***********

10.  

Dani otvorenih vrata Tehničke škole Čakovec - nazočno **** učenika 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

11.

 

Na temelju odredbi članka 22., stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole, ministar znanosti i obrazovanja donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Važnije promjene obuhvaćene Pravilnikom o izmjenama i dopunama je da kandidati koji se upisuju u obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, ako u trenutku upisa nisu u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavljaju potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavljaju školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda. Kandidati koji se upisuju u programe obrazovanja za vezane obrte dužni su, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti školi sklopljen ugovor o naukovanju.

Cijeli Pravilnik imate OVDJE.... 

12.

 

Ravnatelj prima nove informacije o e-upisima. Sve liste učenika su provjerene

13.  

Svaki učenika s ravnateljem provjerava postupak prijave  - učenici s mobitelom dolaze do ravnatelja i završavaju prvu prijavu. Ukoliko nemaju Carnetov identitet (izgubili, zaboravili...) ravnatelj i to sređuje (zato je ravnatelj)

Početak prijava u sustav

14.

 

 Ravnatelj sređuje sve ocjene u e-Matici, upisuje vladanje, slobodne aktivnosti, izostanke, dop i dod nastavu i ZAKLJUČAVA podatke o učeniku. Za par sati u sustavu upisi.hr pojavljuju se sve ocjene i opći uspjesi. Svi učenici sada zadovoljavaju osnovni uvjet za upis u srednje, a to je "završena osmogodišnja škola"

15.

 

Početak prijava obrazovnih programa, učenici kod kuće elektronski prijavljuju programe 

16.

 

učitelji informatike, razrednice i pedagoginja   pomažu učenicima 8.ab razreda prijaviti obrazovne programe u slučaju potrebe te odgovaraju na nejasnoće. Svi učenici osmih razreda obavezni su pojaviti se na satu.

 17.

 

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

 18.

 

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 19.

 

– Završetak prijava obrazovnih programa

Ispisi i potpisivanje prijavnica za upis u srednju školu

Zaključavanje odabira obrazovnih programa  Učenik i roditelj dolaze u matičnu školu potpisati prijavnicu  vremenu od 15,00-16,30 sati

20.

 

– Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

– Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

21.

 

Objava konačnih ljestvica poretka

22.

 

– Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

– Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

23.

 

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

24.

 

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

25.

 

Upis učenika s prilagođenim i individualiziranim programima Škola / Ured državne uprave u zgradi Međimurske županije

26.

 

Započinju prijave u sustav sukladno kalendaru objavljenom u brošuri „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. - Idemo u srednju"

27.

31. kolovoza 2018.

Ravnatelj sve učenike 8. razreda briše se iz aktualne evidencije u OŠ Hodošan - briše se i elektronički identitet i šifre za ulaz u Carnet više neće vrijediti.

Učenici će nove šifre-lozinke primiti u srednjoj školi u koju upišu.