Upisi 8. razreda u 1. razred SREDNJE ŠKOLE 2019. godine

(Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.)

 

Predviđene aktivnosti

 

 

Rbr.

Datum i vrijeme

Planirana aktivnost / dokumenti upisa  

Napomena

1.

listopad 2018.

Prikupljanje podataka o učenicima - ravnatelj sređuje e-Maticu učenika, provjerava sve u e-Dnevniku i učenicima dijeli podatke o elektroničkom identitetu u sustavu HUSO

Gotovo

2. 

22. siječnja

Roditeljski sastanak 8. razreda - ravnatelj i pedagoginja daju prve informacije o upisima u srednju školu

Gotovo

3.    

11. ožujka

Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (1) - Predstavljanje Ekonomske i trgovačke škole Čakovec na satu razrednika

Gotovo

4.  

1. travnja

Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (2) - Predstavljanje Srednje škole Čakovec i Gospodarske škole Čakovec na satu razrednika

Gotovo

5.

8. travnja

Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (3) - Predstavljanje Srednje škole Prelog na satu razrednika

Gotovo

6.

15. travnja Radionice Srednje škole Prelog - sudjelovalo 8 učenika 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu (ekonomski i ostali smjerovi) - voditeljica razrednica Jelena S. Tkalčec, prijevoz osiguran Gotovo

7.

23. travnja

Profesionalna orijentacija 8. razreda - Zavod za zapošljavanje - učenici s teškoćama u učenju i učenici koji nisu sigurni gdje će se upisati - pozvano 4 učenika

 

8. 

nepoznat termin

Anketa o profesionalnim namjerama učenika - provode razrednica i pedagoginja na satu razrednika

 

9.

nepoznat termin

Dan otvorenih vrata Ekonomske i trgovačke škole Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

 

10.

nepoznat termin

Dani otvorenih vrata - Privatna gimnazija Varaždin - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

 

11.

7. svibnja od 11,00 do 16,00

Dan otvorenih vrata Gospodarske škole Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

 

12.

nepoznat termin

Dani otvorenih vrata Gimnazije Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

 

13.

nepoznat termin

Dani otvorenih vrata - Srednja škola Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

 

14.

sve do konačnog upisa  Upis željene srednje škole nerijetko zadaje glavobolju kako učenicima, tako i njihovim roditeljima. S ciljem olakšanja tog procesa, portal Srednja.hr prije nekoliko je godina pokrenula „Kalkulator bodova za upis u srednju školu“. Ove godine, uz potporu Hrvatske zajednice županija, „Kalkulator bodova“ dobio je novo, redizajnirano ruho te nudi dodatne mogućnosti osmašima prilikom izračuna bodova.   

15.

nepoznat termin

Dani otvorenih vrata Tehničke škole Čakovec - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

 

16.

nepoznat termin

Obavještavamo vas da je objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019.Cijeli Odluku imate OVDJE.... 

 

17.

nepoznat termin

Ravnatelj prima nove informacije o e-upisima. Sve liste učenika su provjerene

 

18.

nepoznat termin

Započinju prijave u sustav sukladno kalendaru objavljenom u brošuri „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. - Idemo u srednju" Svaki učenik s ravnateljem provjerava postupak prijave  - učenici s mobitelom dolaze do ravnatelja i završavaju prvu prijavu. Ukoliko nemaju Carnetov identitet (izgubili, zaboravili...) ravnatelj i to sređuje (zato je ravnatelj)

Početak prijava u sustav

 

19.

nepoznat termin

Upis učenika s prilagođenim i individualiziranim programima Škola / Ured državne uprave u zgradi Međimurske županije

Brošura za upis učenika s teškoćama "Idemo u srednju!!!!

 

20.

sve do konačnog upisa

Početak prijava obrazovnih programa, učenici kod kuće elektronski prijavljuju programe 

Brošura za upis učenika s redovitim programom "Idemo u srednju!!!!

 

21.

nepoznat termin Upis u 1. razred srednje škole - konkretne indtrukcije o načinu upisa, prijava programa - sat vodi učitelj Damir  Kovačić  

22.

sve do konačnog upisa  Ravnatelj sređuje sve ocjene u e-Matici, upisuje vladanje, slobodne aktivnosti, izostanke, dop i dod nastavu i ZAKLJUČAVA podatke o učeniku. Za par sati u sustavu upisi.hr pojavljuju se sve ocjene i opći uspjesi. Svi učenici sada zadovoljavaju osnovni uvjet za upis u srednje, a to je "završena osmogodišnja škola"  

23.

nepoznat termin

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

 

24.

nepoznat termin

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 
25. nepoznat termin

– Završetak prijava obrazovnih programa

Ispisi i potpisivanje prijavnica za upis u srednju školu

Zaključavanje odabira obrazovnih programa  Učenik i roditelj dolaze u matičnu školu potpisati prijavnicu  vremenu od 15,00-16,30 sati

 
26.

nepoznat termin

– Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

– Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 
27. nepoznat termin Objava konačnih ljestvica poretka  
28.

nepoznat termin

– Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

– Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

 
29. nepoznat termin Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok  
30.

31. kolovoza 2019.

Ravnatelj sve učenike 8. razreda briše se iz aktualne evidencije u OŠ Hodošan - briše se i elektronički identitet i šifre za ulaz u Carnet više neće vrijediti.

Učenici će nove šifre-lozinke primiti u srednjoj školi u koju upišu.