Upisi 8. razreda u 1. razred SREDNJE ŠKOLE 2019. godine

(Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.)

 

Predviđene aktivnosti

 

 

29.

12. kolovoza

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

 

30.

31. kolovoza 2019.

Ravnatelj sve učenike 8. razreda briše se iz aktualne evidencije u OŠ Hodošan - briše se i elektronički identitet i šifre za ulaz u Carnet više neće vrijediti.

Učenici će nove šifre-lozinke primiti u srednjoj školi u koju upišu.

 

 

 

 

Rbr.

Datum

Planirana aktivnost / dokumenti upisa  

Napomena

1.

listopad 2018.

Prikupljanje podataka o učenicima - ravnatelj sređuje e-Maticu učenika, provjerava sve u e-Dnevniku i učenicima dijeli podatke o elektroničkom identitetu u sustavu HUSO

Gotovo

2. 

22. siječnja

Roditeljski sastanak 8. razreda - ravnatelj i pedagoginja daju prve informacije o upisima u srednju školu

Gotovo

3.    

11. ožujka

Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (1) - Predstavljanje Ekonomske i trgovačke škole Čakovec na satu razrednika

Gotovo

4.  

1. travnja

Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (2) - Predstavljanje Srednje škole Čakovec i Gospodarske škole Čakovec na satu razrednika

Gotovo

5.

9. travnja

Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (3) - Projekt Empowering for Growth 3 - OŠ Hodošan je partner Zavoda za zapošljavanje i Hrvatske gospodarske komore

Gotovo

6.

8. travnja

Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (4) - Predstavljanje Srednje škole Prelog na satu razrednika

Gotovo

7.

15. travnja Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (5) - Radionice Srednje škole Prelog - sudjelovalo 8 učenika 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu (ekonomski i ostali smjerovi) - voditeljica razrednica Jelena S. Tkalčec Gotovo

8.

23. travnja

Profesionalna orijentacija 8. razreda - Zavod za zapošljavanje (6) - učenici s teškoćama u učenju i učenici koji nisu sigurni gdje će se upisati - pozvano 4 učenika

Gotovo

9. 

6. svibnja Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (7) - Predstavljanje Gimnazije Čakovec na satu razrednika Gotovo

10.

7. svibnja

Dan otvorenih vrata Gospodarske škole Čakovec (8)- za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu - organiziran prijevoz za 4 učenika

Gotovo

11.

11. svibnja

Dan otvorenih vrata Ekonomske i trgovačke škole Čakovec (9) - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

Gotovo

12.

10. i 11. svibnja

Dani otvorenih vrata Gimnazije Čakovec (10) - za učenike 8. razreda zainteresiranih za upis u tu školu

Gotovo
13. 20. svibnja Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda (11) - Predstavljanje Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole Čakovec na satu razrednika Gotovo 

14.

Do 30. svibnja

Ravnatelj prima nove informacije o e-upisima. Sve liste učenika su provjerene

 

15.

31. svibnja

Započinju prijave u sustav sukladno kalendaru objavljenom u brošuri „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. - Idemo u srednju" Svaki učenik s ravnateljem provjerava postupak prijave  - učenici s mobitelom dolaze do ravnatelja i završavaju prvu prijavu. Ukoliko nemaju Carnetov identitet (izgubili, zaboravili...) ravnatelj i to sređuje (zato je ravnatelj!)

Gotovo

16.

8. lipnja (subota)

Gastronomija u Srednjoj školi Prelog - pozivaju se zainteresirani - već dva puta odgođeno, sada valjda lijepo vrijeme!

Gotovo

17.

sve do konačnog upisa

 Upis željene srednje škole nerijetko zadaje glavobolju kako učenicima, tako i njihovim roditeljima. S ciljem olakšanja tog procesa, portal Srednja.hr prije nekoliko je godina pokrenula „Kalkulator bodova za upis u srednju školu“. Ove godine, uz potporu Hrvatske zajednice županija, „Kalkulator bodova“ dobio je novo, redizajnirano ruho te nudi dodatne mogućnosti osmašima prilikom izračuna bodova. 

Gotovo

18.

nepoznat termin

Obavještavamo vas da je objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Gotovo
19.

nepoznat termin

Upis učenika s prilagođenim i individualiziranim programima Škola / Ured državne uprave u zgradi Međimurske županije

Brošura za upis učenika s teškoćama "Idemo u srednju!!!!

Gotovo

20.

26. lipnja

Početak prijava obrazovnih programa, učenici kod kuće elektronski prijavljuju programe 

Brošura za upis učenika s redovitim programom "Idemo u srednju!!!!

Gotovo

21.

nepoznat termin

Upis u 1. razred srednje škole - konkretne indtrukcije o načinu upisa, prijava programa - sat vodi učitelj Damir  Kovačić

Gotovo

22.

sve do konačnog upisa

 Ravnatelj sređuje sve ocjene u e-Matici, upisuje vladanje, slobodne aktivnosti, izostanke, dop i dod nastavu i ZAKLJUČAVA podatke o učeniku. Za par sati u sustavu upisi.hr pojavljuju se sve ocjene i opći uspjesi. Svi učenici sada zadovoljavaju osnovni uvjet za upis u srednje, a to je "završena osmogodišnja škola"

Gotovo

23.

8. srpnja

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Gotovo
34.

9. srpnja

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

Gotovo

25.

11. srpnja

(četvrtak)

– Završetak prijava obrazovnih programa - ispisi i potpisivanje prijavnica za upis u srednju školu

Zaključavanje odabira obrazovnih programa.  Učenik i roditelj došli su u matičnu školu i potpisali prijavnicu 

Gotovo

26.

12. srpnja

– Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

– Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

Gotovo

27.

13. srpnja

Objava konačnih ljestvica poretka

Gotovo

28.

15. - 19. srpnja

– Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

– Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

Gotovo