Edukativni programi Zaštitarsko-ekološke organizacije Nobilis i GKP „PRE-KOM“ d.o.o. koje se provode u osnovnim školama dokaz su da razmišljamo o dugoročnim aspektima okoliša.
Radionice koje su održane učenicima 4. razreda od velikog su značaja, jer predviđeni programi koji će se provoditi putem raznih aktivnosti će poslužiti za nadopunu, povezivanje i praktičnu spoznaju sadržaja zaštite okoliša.
 

Radionicu u 4.h razredu učitelja Dragutina Balenta dobro je medijski popraćena.

Partneri na projektu:

 - Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis  

 - Osnovne škole i vrtići (samo gdje "Pre-kom" ima koncesiju)

Troškove radionica pokrio je GKP „PRE-KOM“.