Sabirna akcija "Solidarnost na djelu 2012."

 14. listopada 2012.

 

 Popis ekipa za provođenje akcije - Plakat zahvale - Privremeni rezultati na razini Hrvatske

 

Zajednička fotka učenika - udionika akcije i njihovog voditelja ravnatelja

 

Donji Pustakovec

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 1.

Ana Sinković (7.), Dario Blažeka (6.) Matija Borović (6.),

selo od mosta do kraja prema Jurju

Ekipa 2.

Vanja Strahija, Patricija Pankasz, Stela Andrašec (5.)

Brijeg do mosta i Kut do kuće Meglić

 

 Hodošan

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 3.

Danijela Katarina Dominić, Mateja Mate,  Luka Krampač

Glavna

Ekipa 4.

Goran Vuk, Martina Kuhanec, Karlo Varga (7.)

Prvomajska, Palih boraca, Uska, Cvjetna

Ekipa 5.

Karmela Vadlja, Mario Furdi, Dario Horvat (7.)

Čakovečka, Grobljanska, Zlatoljska

Ekipa 6.

Marta Blagus, Karlo Baranašić, Nina Dominić (7.)

Braće Radića, Vinogradska

Ekipa 7.

Dennis Smolek, Filip Smolek, Renato Barić (7.)

Školska, Vukov gaj, Zavrtna

  

Donji Hrašćan

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 8.

Marija Kolarić, Josip Cerovec, Karla Krznar (7.), 

početak od Hodošana sve do crkve i ulica kod crkve prema ribnjaku

Ekipa 9.

Julia Švec, Nikolina Zrna, Dorian Setnik (7.)

sve dalje od crkve i Gulišćak

 

Palinovec

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 10.

Ines Oreški, Lara Čemerika,  Irena Čemerika, Sandro Kerovec

ulice kod parka i igrališta, sve do škole i ulica kod Srpaka desno (ulica kuharice Vesne)

Ekipa 11.

Ana Jančec, Viktor Srpak,  Dijana Klobučarić (7.),

od škole do trgovine Sabol + ulica iza škole (frizerski salon) i ulica s kućom učiteljice Matijaško

Ekipa 12.

Glorija Srpak (7.), Damir Horvat (7.), Dina Baranašić (8.a), Dajana Sabol (8.)

od Sabola do kraja prema Palovcu

  

Sveti Juraj u Trnju

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 13.

Petra Tomašek (7.), Dario Šestanj Perić  (7.), Karla Hajdinjak (6.)

od Pustakovca do autobusne postaje + nove ulice

Ekipa 14.

Mladen Tot (7.), Kristijan Čurila (6.), Luka Fajić (6.)

od autobusne postaje do kraja sela prema Hodošanu + ulica prema Palinovcu

 

Plakat zahvale

“SOLIDARNOST NA DJELU '2012.”

 

 

OVOGODIŠNJU AKCIJU

"Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija”

  proveo je Pomladak Crvenoga križa  OŠ Hodošan

u nedjelju, 14. listopada

*

Prikupljeno je ukupno 8.787,05 kuna

(treći rezultat u povijesti Podmlatka CK OŠ Hodošan)

za usporedbu evo nekih godina:

1996. = 9.250 kuna, 2000. = 7.248 kuna,

2003. = 7.863 kune, 2004. = 7.694,00 kune

 2005. = 7.890,00,  2006. = 8.250,00, 2007=8.740,00, 2008.=10.168,

2009.=8.718,00, 2010.=8.778, 2011.=9.490,70 kuna

 

Svim učenicima koji su sudjelovali u akciji (45)

NAJLJEPŠA HVALA

u ime onih kojima je pomoć najpotrebnija.

*

Crveni križ Hrvatske

Podmladak Crvenog križa Osnovne škole Hodošan

(uz 45 učenika sudjelovali volonteri – djelatnici OŠ Hodošan:

Ivan Barić, Tomislav Sabol i Marija Ivković)

Privremeni rezultati na razini Hrvatske

Privremeni rezultati sabirne akcije "Solidarnost na djelu 2012" na razini Hrvatske

Ovogodišnja sabirna akcija "Solidarnost na djelu 2012" provodila se u četvrtak, 11. listopada na području Hrvatske kao zajednička akcija svih općinskih, gradskih i županijskih društava Hrvatskog Crvenog križa pod nazivom "Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija".

Prema podacima koje je poslalo 41 društvo Crvenog križa u akciji je prikupljeno:

  • 55 tona odjeće

  • 2.697 pari obuće

  • 8,7 tona hrane

  • 462.296,51 kuna.

Pomoć se prikupljala na 432 sabirna mjesta. U akciji je sudjelovalo 9.612 volontera od čega je bilo najviše mladih - 7.678.

(18.10.2012.)