“Solidarnost na djelu 2013”

Cijelo školsko područje 13. listopada 2013.

 

Popis učenika - plakat Crvenoga križa

Ovogodišnja 41. akcija “Solidarnost na djelu 2013”. na školskom području OŠ Hodošan provedena je u  nedjelju 13. listopada 2013. godine od 12,30 do 14,30 sati pod nazivom “Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija”.

Naš pomladak Crvenog križa OŠ Hodošan akciju je ostvario u suradnji sa svojim aktivistima - volonterima (M. Ivković, N. Lepen i I. Barić), a direktno akciju odradio je 51 učenik obilaskom kuća u svojim ili susjednim ulicama.

Prikupljeno je ukupno 9434,80 kuna

za usporedbu evo nekih godina:

1996. = 9.250 kuna, 2000. = 7.248 kuna,

2003. = 7.863 kune, 2004. = 7.694,00 kune

 2005. = 7.890,00,  2006. = 8. 250,00, 2007=8.740,00, 2008.=10.168,

2009.=8.718,00, 2010.=8.778, 2011.=9.490,70 kuna, 2012.=8.787,05 kuna

Svim učenicima koji su sudjelovali u akciji (51) i svim koji su donirali, uključujući i učitelje OŠ Hodošan

NAJLJEPŠA HVALA

u ime onih kojima je pomoć najpotrebnija.

 

Popis ekipa za provođenje akcije

Donji Pustakovec

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 1.

Ana Sinković (8.), Dario Blažeka (7.), Leonard Ivković (5.a), Nikola Kramar (5.a)

selo od mosta do kraja prema Jurju

Ekipa 2.

Matija Borović (7.), Stela Andrašec (6.), Dario Kovačić (5.a), Nikola Bobetić (5.a)

Brijeg do mosta i Kut do kuće Meglić

 Hodošan

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 3.

Karmela Vadlja (8.), Melani Novak (8.), Jan Zrna (7.a)

Glavna

Ekipa 4.

Dario Horvat (8.), Viktor Blagus (7.b), Elena Varga (6.) i Tamara Barić (6.)

Prvomajska, Palih boraca, Uska, Cvjetna

Ekipa 5.

Juraj Srpak (7.b), Niko Vuk (7.b), Karlo Zrna (7.a) i Denis Vlahek (6.)

Čakovečka, Grobljanska, Zlatoljska

Ekipa 6.

Nina Dominić (8.),  Filip Baranašić (7.a), Vedran Vuk (7.a)

Braće Radića, Vinogradska

Ekipa 7.

Dorotea Srpak, (7.b), Lea Smolek (6.)

Školska, Vukov gaj, Zavrtna

Donji Hrašćan

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 8.

Karla Krznar (8.),  Melita Kolarić (8.), Karlo Pintač (8.)

početak od Hodošana sve do crkve i ulica kod crkve prema ribnjaku

Ekipa 9.

Dorian Setnik (8.), Josip Krznar (8.), Robert Kolarić (8.)

sve dalje od crkve i Guliščak

Palinovec

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 10.

Sabina Hegeduš (7.a), Isabell Erin Sabol (7.b), Iva Fileš (7.b),  Marija Recek (7.a)

ulice kod parka i igrališta, sve do škole i ulica kod Srpaka desno (ulica kuharice Vesne)

Ekipa 11.

Dijana Klobučarić (8.), Marko Čanadi (8.), Korina Srpak (7.b), Damir Horvat (8.)

od škole do trgovine Sabol + ulica iza škole (frizerski salon) i ulica s kućom učiteljice Matijaško

Ekipa 12.

Glorija Srpak (8.), Nina Klobučarić (7.b), Stiven Sabol (7.a), Dominik Horvat (7.a)

od Sabola do kraja prema Palovcu

Sveti Juraj u Trnju

Ekipa

Učenici

Ulice

Ekipa 13.

Petra Tomašek (8.), Dario Šestanj Perić  (8.), Karla Hajdinjak (7.b), Korina Kanižaj (6.)

od Pustakovca do autobusne postaje + nove ulice

Ekipa 14.

Mladen Tot (8.), Kristijan Čurila (7.b), Luka Fajić (7.b), Anja Halić (7.a) i Ema Višnjić (6.)

od autobusne postaje do kraja sela prema Hodošanu + ulica prema Palinovcu

 

51 učenik