Stručno vijeće učitelja razredne nastave

21. listopada 2014.

Županijska stručna vijeća učitelja razredne nastave održavaju se po školama Donjeg Međimurja. Ovo je dosad četvrti takav susret. Radni sastanak održan je prema prijedlogu Dnevnog reda koji je dala voditelica Stručnog vijeća Slavica Švec: 1.Sloboda je preuzimanje odgovornosti-GOO, Dinka Juričić prof., 2.Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO za osnovne i srednje škole- upute; Slavica Švec, 3. Kad ne ide onako kako mislite da treba, pokušajte onako kako nikad dosad niste probali, Dinka Juričić prof.

U ime domaćina nazočnima se obratila naša pedagoginja Jelena Sobočan Tkalčec. Za ugodan boravak pobrinule su se tajnica Marija, kuharica Gordana i i knjižničarka Lidija Kovačić Faić.

Domar Tomislav za ovakve i slične sastanke te priredbe kompletirao je video zid u holu.