Djed Mraz u Hodošanu

14. prosinca 2014.

Djed Mraz je u Hodošan donio darove. Prije toga u centru Hodošana održala se priredba za Djeda Mraza. Došao je sa konjem. Svi su mogli jahati konja.

Jana Jurgec, 2.h

Bilo je lijepo kada smo recitirali i kada sam jahala konja.

Lana Blagus, 2.h

Djed Mraz je došao sa konjem i donio je darove. Pjesmom smo dočekali Djeda Mraza.

Melani Šupljika, 2.h