Priredba za prvašiće u PŠ Sveti Juraj

4. rujna

U četvrtak, 10. rujna, na satu INA-e, u PŠ Sveti Juraj u Trnju je bila priredba za dobrodošlicu naših đačića prvašića.

Prvo je 3./4. razred odglumio igrokaz Meksički ples i Maminu jedinicu. Sara i Laura su pjevale pjesmu Proljeće u srcu. Nakon našeg razreda na redu su bili učenici 2. razreda . Oni su odrecitirali Prvoškolski život i odglumili u igrokazu Zaljubljena žaba. Na kraju su još izveli točku Đačka torba. Djevojčice 4. razreda su za dobrodošlicu i ugodnu zabavu naših prvašića imale i jedan veseli ples. Na kraju je došao na red i 1. razred. Predstavili su se pjesmom Šaputanje koju su veoma lijepo otpjevali. Jedna je djevojčica odrecitirala brojalicu i svaki se učenik predstavio pojedinačno.

Svima nam je ova priredba bila prekrasna i vrlo zabavna.

Arijana Sakač,  4.j