Nacionalna edukacija djece u području zaštite i spašavanja

3. prosinca 2015.

 

Područni ured Državne uprave za zaštitu i spašavanje Čakovec svake godine provodi akciju u sklopu programa "Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja" u kojoj će se djeca školske dobi (1. i 2. razredi osnovne škole) poučiti osnovama ponašanja u slučaju elementarnih nepogoda: poplava, požara, potresa i drugih nepogoda.
U dva školska sata predavači uz stručnu pomoć vatrogasca i policajca održavaju predavanje na navedenu temu.
Na predavanjima su podijeljeni i promotivni materijali Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Ova predavanja trebala bi doprinijeti kvalitetnijem ostvarivanju zaštite i spašavanja djece u slučaju nastanka opasnosti od elementarnih nesreća i drugih civilizacijskih katastrofa.
 Predavanja je održao magistar Ferid Kašmo.