“Solidarnost na djelu 2016”

Cijelo školsko područje 16. listopada 2016.

....novije vijesti su gore...

Podmladak Crvenoga križa Osnovne škole Hodošan preuzeo je obvezu da na svom školskom području  provede jubilarnu četrdeset i četvrtu akciju “Solidarnost na djelu 2016” Hrvatskoga Crvenoga križa

U nedjelju, 16. listopada, u vremenu od 13 do 15 sati mladi aktivisti Crvenoga križa i ostali učenici posjetili su svako domaćinstvo u naseljima Hodošan, Palinovec, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec i Sveti Juraj u Trnju i prikupljali novac za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Pomladak Crvenoga križa Osnovne škole Hodošan zahvaljuje žiteljima svog školskog područja na sudjelovanju i doprinosu u akciji "Solidarnost na djelu" proteklih godina i očekuje sličan ili još bolji rezultat akcije.

Prikupljeno je ukupno 7.705,00 kuna i u ponedjeljak 17. listzopada predano u blagajnu Gradskog društva Crvenoga križa Čakovec (Više u Dokumentima...)
Popis ekipa za provođenje akcije  
Donji Pustakovec  
Ekipa  Učenici Ulice
Ekipa 1. Leonard Ivković (8.a), Nikola Kramar (8.a), Anja Čanadi (6.), Lana Udovičić (6.),  selo od mosta do kraja prema Jurju
Ekipa 2. Dario Kovačić (8.a), Nikola Bobetić (8.a), David Kos (7.b), Sara Herman (6.), Nika Bermanec (6.) Brijeg do mosta i Kut do kuće Meglić
     
Hodošan    
Ekipa  Učenici Ulice
Ekipa 3. Domeniko Strahija (7.a), Petar Vlahek (8.b), , Lea Jurčec (6.), Paola Horvat (6.,) Glavna
Ekipa 4. Karlo Levačić (8.a), Valentino Mirić (8.b), Leon Tišljarić (8.b) Prvomajska, Palih boraca, Uska, Cvjetna
Ekipa 5. Nikolina Bihar (8.b), Michaela Novak (8.a),  Antonio Ladašić (7.a) Čakovečka, Grobljanska, Zlatoljska
Ekipa 6. Danijela Višnjić (8.a), Karla Mikulan (8.a), Doris Dominić (7.b), Nadja Vuk (6.) Braće Radića, Vinogradska
Ekipa 7. Melani Jurčec (8.b), Ivona Smolek (8.b), Leon Tišljarić (8.b), Dora Slamek (7.a) Školska, Vukov gaj, Zavrtna
     
Donji Hrašćan  
Ekipa  Učenici Ulice
Ekipa 8.  Viktorija Šantavec (7.a), Dominik Branilović (7.b),Luka Kolarić (7.a), Sara Jesenović (6.) početak od Hodošana sve do crkve i ulica kod crkve prema ribnjaku
Ekipa 9.  Filip Kolarić (8.a), Marko Bukal (7.b), William Pankas (6.), Luka Pozderec (6.) sve dalje od crkve prema Turčišću i Guliščak
     
Palinovec    
Ekipa  Učenici Ulice
Ekipa 10. Melani Cirkvenčić (7.a), Kevin Dodlek (8.b), Matija Lovrenčić (7.b), Vanesa Oršoš (7.a) ulice pored parka i igrališta, sve do škole i ulica kod Srpaka desno (Istočna)
Ekipa 11. Rea Sabol (7.b), Mateo Stojčević (8.b), Tena Hanić (7.b), Siniša Horvat (7.a) glavna od škole do kapele + ulica iza škole (frizerski salon) i ulica prije (Plevnjakova) i iza Vatrogasnog doma
Ekipa 12. Roko Sabol (8.b),  Damjan Jeđud (8.b), Luka Horvat (7.a), Matija Mesarić (6.) od kapele do kraja prema Palovcu (Gornji kraj)
     
Sveti Juraj u Trnju  
Ekipa  Učenici Ulice
Ekipa 13. Karlo Grabant (8.b), Viktorija Čurila (8.a), Mateo Borović (7.a), Korina Čavlek (7.a), Jelena Tot (6.) od Pustakovca do autobusne postaje + nove ulice (Malina, Malina II. i Dužica)
Ekipa 14. David Halić (8.b), Dino Mikac (8.a), Leon Horvatić (7.b), Ellena Drk (6.), Lana Fajić (6.) od autobusne postaje do kraja sela prema Hodošanu + ulica prema Palinovcu (Tiha)

 

Na sastanku Odbora Gradskog društva Crvenog križa Čakovec održanom 26.08.2016. godine raspravljalo se o tradicionalnoj akciji «Solidarnost na djelu 2016», koja će se kao i svake godine istovremeno provoditi na području cijele Republike Hrvatske i u svezi s time zaključio i donio odluku da se ovogodišnja 44. sabirna akcija «Solidarnost na djelu» provodi 13. listopada 2016. u popodnevnim satima od 14,00 do 17,00 sati na području Međimurske županije pod nazivom «Prepoznajmo one kojima je pomoć najpotrebnija».

            Iz objektivnih razloga prikupljanje novčanih sredstava može se organizirati i u drugo vrijeme, a o danu prikupljanja škole su dužne obavijestiti GDCK Čakovec.

            Novac će se kao i svake godine prikupljati putem novčanih bonova u apoenima od 5,00 kn. Svaki bon je numeriran i ovjeren žigom GDCK Čakovec.