„Oboji svijet“

20. prosinca 2016.

 

Učenici Ella Strahija, Patrik Branilović te skupina učenika 3.h pod mentorstvom učiteljice Anastazije A. Balent sudjelovali su na natječaju Foruma za slobodu odgoja pod nazivom „Oboji svijet 2016. “. Riječ je o kreativnom natječaju koji se odnosio na viđenje tolerancije, nenasilja i mirnog rješavanja sukoba. Ella Strahija  je za tu prigodu napisala priču pod nazivom  „Priča o Ivanu“, Patrik Branilović je sudjelovao u likovnoj kategoriji natječaja s radom „Stop nasilju“, dok su učenice Nika Granatir, Sofia Pandur, Kristina Klementina Krušec, Doroteja Šantavec, Katija Barić i Hana Horvat sudjelovale u kategoriji grupnih likovnih radova s crtežom pod nazivom „Nenasilna komunikacija“. Učenici su za svoj trud dobili potvrde i zahvale za  doprinos i aktivno sudjelovanje u promicanju tolerancije, nenasilne komunikacije, međusobnog uvažavanja, kreativnosti i inovativnosti. Radovi učenika 3.h izloženi su u Centru za mlade u Čakovcu.

Forum za slobodu odgoja Zagreb