Nagrada i priznanje Patriku Braniloviću (3.h) i mentorici Anastaziji A. Balent

13. lipnja 2017.

 

Temeljem natječaja Državne uprave za zaštitu i spašavanje na temu „Prirodne katastrofe, tehničko-tehnološke katastrofe, snaga sustava civilne zaštite i žurne službe u katastrofama“ Stožer civilne zaštite Međimurske  županije i  Državna uprava za zaštitu i spašavanje dodijelili su priznanja i nagradu  učeniku 3.h Patriku Braniloviću za 3. mjesto na županijskoj razini u kategoriji literarnih radova za pjesmu „Vatrogasac“.  Stožer civilne zaštite Međimurske županije također je dodijelio priznanje i njegovoj mentorici Anastaziji A. Balent.