Popis članova Vijeća učenika pojedinih razreda školske 2013./14. godine

 

Predstavnica Vijeća učenika Škole u Vijeću učenika Međimurske županije (izabrana u Zelengaju 27. rujna 2013.)

je Ema Perković, 7.b razred

Zamjenik predstavnika Vijeća učenika Škole je Korina Srpak, 7.b razred.

 

Popis izabranih predstavnika, zamjenika i blagajnika na satovima razrednika u rujnu 2013. godine:

Razred

Ime i prezime

Zaduženje

1.h

Jana Jurgec predstavnica razreda
  Enesa Kučko zamjenica predstavnice
  Nika Bunc blagajnica
2.h Lana Naranđa predstavnica razreda
  Lovro Novak zamjenik predstavnice
  Dominik Blahus blagajnik
3.h William Pankas predstavnik razreda
  Nadja Vuk zamjenica predstavnika
  Nino Blagus blagajnik
4.h Viktorija Šantavec predstavnica razreda
  Doris Dominić zamjenica predstavnice
  Dora Slamek blagajnica
5.a Danijela Višnjić predstavnica razreda
  Nikola Bobetić zamjenik predstavnice
  Viktoria Čurila blagajnica
  Dario Kovačić blagajnica
5.b Leon Tišljarić predstavnik razreda
  Melani Jurćec zamjenica predstavnika
  Karlo Grabant blagajnik
  Damjan Jeđud blagajnik
6. Viktorija Horvat predstavnik razreda
  Ema Višnjić zamjenica predstavnika
  Tamara Barić blagajnik
  Ivana Špilek blagajnik
7.a Luka Fajić predstavnik razreda
  Stiven Sabol zamjenik predstavnika
  Katarina Jančec blagajnica
  Marija Recek blagajnica
7.b Ema Perković predstavnica razreda
  Korina Srpak zamjenica predstavnice
  Matija Borović blagajnik
  Kristian Čurila blagajnik
8. Glorija Srpak predstavnica razreda
  Dario Horvat zamjenik predstavnice
  Karmela Vadlja blagajnica
  Nikolina Jurčec blagajnica
1./4.p Erik Dodlek, 4.p predstavnik razreda
  Leon Horvat, 4.p zamjenik predstavnika
  Luka Horvat, 4.p blagajnik
2./3.p Matija Mesarić, 3.p predstavnik razreda
  Mateo Čanadi, 2.p zamjenik predstavnika
  Damjan Krnjak, 2.p blagajnik
1./4.j David Kos, 4.j predstavnik razreda
  Sven Čavlek, 1.j zamjenik predstavnika
  Korina Čavlek, 4.j blagajnica
2./3.j Patrik Zrna, 3.j predstavnik razreda
  Anja Čanadi ,3.j zamjenica predstavnika
  Lana Fajić, 2.j blagajnica