Popis članova Vijeća učenika pojedinih razreda školske 2014./15. godine

 

Predstavnica Vijeća učenika Škole u Vijeću učenika Međimurske županije (izabrana u Zelengaju 27. rujna 2013.)

je Ema Perković, 8.b razred

Zamjenik predstavnika Vijeća učenika Škole je Korina Srpak, 8.b razred.

 

Popis izabranih predstavnika, zamjenika i blagajnika na satovima razrednika u rujnu 2014. godine:

Razred

Ime i prezime

Zaduženje

1.h

Sofia Pandur

 predstavnica razreda

 

Kaja Štampar

zamjenica predstavnice

 

Matija Markač

blagajnik

2.h

Lana Blagus

predstavnica razreda

 

Ivan Vlahek

zamjenik predstavnice

 

Vida Vlahek

blagajnica

3.h

Lana Naranđa

predstavnica razreda

 

Lovro Novak

zamjenik predstavnika

 

Lea Kovač

blagajnica

4.h

Nadja Vuk 

predstavnica razreda

 

Jan Strahija 

zamjenik predstavnice

 

Lea Jurčec 

blagajnica

5.a

Viktorija Šantavec

predstavnica razreda

 

Domeniko Strahija

 zamjenik predstavnice

 

Melani Cirkvenčić

blagajnica

 

Dora Slamek

blagajnica

5.b

Luka Pavlic

predstavnik razreda

 

Marko Bukal

zamjenik predstavnika

 

Doris Dominić

blagajnica

 

Leon Horvat

blagajnica

6.a

Leonard Ivković

predstavnik razreda

 

Dario Kovačić

zamjenik predstavnika

 

Filip Kolarić

blagajnik

 

Nikola Kramar

blagajnik

6.b

Roko Sabol

predstavnik razreda

 

Nikolina Bihar

zamjenica predstavnika

 

Melani Jurčec

blagajnica

 

Mateo Stojčević

blagajnik

7.

Aleksandar Horvat

predstavnik razreda

 

Korina Kanižaj

zamjenica predstavnika

 

Karla Lovrenčić

blagajnica

 

Viktorija Horvat

blagajnica

8.a

Mihael Kolarić

predstavnik razreda

 

Vedran Vuk

zamjenik predstavnika

 

Luka Fajić

blagajnik

 

Marija Recek

blagajnica

8.b

Ema Perković 

predstavnik razreda

 

Dario Blažeka 

zamjenik predstavnika

 

Stefani Branilović 

blagajnik

 

Korina Srpak 

blagajnik

1./2.p

Hana Tomašek

predstavnica razreda

 

Ana Bobetić

zamjenica predstavnice

 

David Kenjereš

blagajnik

3./4.p

Matija Mesarić,  4.p

predstavnik razreda

 

Mateo Čanadi, 3. p

zamjenik predstavnika

 

David Sabol, 3.p

blagajnik

1./4.j

Andrija Borović, 4.j

predstavnik razreda

 

Lana Fajić, 4.j

zamjenica predstavnika

 

Ellena Drk, 4.j

blagajnica

2./3.j

Sara Kolonić, 3.j

predstavnica razreda

 

 Arijana Sakač, 3.j

zamjenica predstavnice

 

Jakov Kramar, 2.j

blagajnik