Popis članova Vijeća učenika pojedinih razreda školske 2015./16. godine

 

Predstavnica Vijeća učenika Škole u Vijeću učenika Međimurske županije (izabrana u Zelengaju 28. listopada 2015.)

je Viktorija Šantavec (6.a) Zamjenik predstavnika Vijeća učenika Škole je Leon Horvatić (6.b)

 Aktivnosti 2015./16.: Prva sjednica / radionica, Druga sjednica i Treća sjednica

 

Popis izabranih predstavnika, zamjenika i blagajnika na satovima razrednika u listopadu 2015. godine:

Razred

Ime i prezime

Zaduženje

1.h

Nera Košak

predstavnica razreda

 

Sara Serc

zamjenica predstavnice

 

Dorian Čavlek

blagajnik

2.h

Sofia Pandur

predstavnica razreda

 

Nina Kolarić

zamjenik predstavnice

 

Ella Strahija

blagajnica

3.h

Vanja Vidović

predstavnik razreda

 

Vida Vlahek

zamjenica predstavnika

 

Enesa Kučko

blagajnica

4.h

Lana Naranđa

predstavnica razreda

 

Lovro Novak

zamjenik predstavnice

 

Marko Krznar

blagajnik

5.

Sara Jesenović

predstavnica razreda

 

Andrija Borović

zamjenik predstavnice

 

Lana Fajić

blagajnica

 

Gabrijel Drk

blagajnik

6.a

Viktorija Šantavec

predstavnica razreda

 

Domeniko Strahija

zamjenik predstavnice

 

Dora Slamek

blagajnica

 

Melani Cirkvenčić

blagajnica

6.b

Leon Horvatić

predstavnik razreda

 

Roko Zrna

zamjenik predstavnika

 

Marko Bukal

blagajnik

 

Rea Sabol

blagajnica

7.a

Siniša Sakač

predstavnik razreda

 

Karlo Levačić

zamjenik predstavnika

 

Kevin Krušec

blagajnik

 

Karla Mikulan

blagajnica

7.b

Mateo Stojčević

predstavnik razreda

 

Ivona Smolek

zamjenica predstavnika

 

Karlo Grabant

blagajnik

 

David Halić

blagajnik

8.

Ema Višnjić

predstavnica razreda

 

Ivana Špilek

zamjenica predstavnice

 

Tamara Barić

blagajnica

 

Viktorija Horvat

blagajnica

1./4.p

Mateo Oršoš (4.p)

predstavnik razreda

 

Damijan Krnjak (4.p)

zamjenik predstavnika

 

David Sabol (4.p)

blagajnik

2./3.p

Ana Bobetić

predstavnik razreda

 

Paula Strbad

zamjenik predstavnika

 

David Kolman

blagajnik

1./2.j

Mihael Sakač

predstavnik razreda

 

Velina Šegović

zamjenica predstavnika

 

Matija Čavlek

blagajnik

3./4.j

Arijana Sakač

predstavnica razreda

 

Martin Zrna

zamjenik predstavnice

 

Sara Kolonić

blagajnica