Popis članova Vijeća učenika pojedinih razreda školske 2016./17. godine

 

Predstavnica Vijeća učenika Škole u Vijeću učenika Međimurske županije (izabrana u Zelengaju 28. listopada 2015.)

je Viktorija Šantavec (7.a) Zamjenik predstavnika Vijeća učenika Škole je Leon Horvatić (7.b)

 

Aktivnosti 2016./17.: Prva sjednica / radionica

 

Popis izabranih predstavnika, zamjenika i blagajnika na satovima razrednika u rujnu 2016. godine:

Razred

Ime i prezime

Zaduženje

1.h

Neven Vuk

predstavnik razreda

 

Nika Naranđa

zamjenica predstavnika

 

Nela Branilović

blagajnica

2.h

Teo Krznar

predstavnik razreda

 

Marko Vuk

zamjenik predstavnika

 

Nera Košak

blagajnica

3.h

Katija Barić

predstavnica razreda

 

Nina Kolarić

zamjenica predstavnice

 

Nera Košak

blagajnica

4.h

Nika Bunc

predstavnica razreda

 

Jana Jurgec

zamjenica predstavnice

 

Sara Sabol

blagajnica

5.a

Lana Naranđa

predstavnica razreda

 

Lorena Vargek

zamjenica predstavnice

 

Dominik Blagus

blagajnik

 

David Sabol

blagajnik

5.b

Rea Sabol

predstavnica razreda

 

Mateo Čanadi

zamjenik predstavnice

 

Matija Kramar

blagajnik

 

Marta Ružman

blagajnica

6.

Leonard Kovač

predstavnik razreda

 

Andrija Borović

zamjenik predstavnika

 

Lana Fajić

blagajnica

 

Nadja Vuk

blagajnica

7.a

Viktorija Šantavec

predstavnica razreda

 

Domeniko Strahija

zamjenik predstavnice

 

Korina Čavlek

blagajnik

 

Melani Cirkvenčić

blagajnica

7.b

Marko Bukal

predstavnik razreda

 

Doris Dominić

zamjenica predstavnika

 

Matija Lovrenčić

blagajnik

 

Luka Pavlic

blagajnik

8.a

Filip Kolarić

predstavnik razreda

 

Nikola Kramar

zamjenik predstavnika

 

Michaela Novak

blagajnica

 

Dino Mikec

blagajnik

8.b

Damjan Jeđud

predstavnik razreda

 

David Halić

zamjenik predstavnika

 

Nikolina Bihar

blagajnica

 

Melani Jurčec

blagajnica

1./2.p

do 1.2.Lana Kenjereš (1.p)

od 1.2. Nina Horvat (2.p)  

predstavnica razreda

 

Mija Horvat (1.p)

zamjenik predstavnika

 

Matija Levačić

blagajnik

3./4.p

Paula Strbad (3.p)

predstavnica razreda

 

Hana Tomašek (4.p)

zamjenica predstavnice

 

Ana Bobetić (4.p)

blagajnica

1./4.j

Sven Čavlek (4.j)

predstavnik razreda

 

Patrik Krznar (4.j)

zamjenik predstavnika

 

Martin Zrna (4.j)

blagajnik

2./3.j

Nikolina Kramar (3.j)

predstavnica razreda

 

Erik Čanadi (3.j)

zamjenik predstavnice

 

Matija Čavlek (2.j)

blagajnik