Popis članova Vijeća učenika pojedinih razreda školske 2017./18. godine

 

Predstavnica Vijeća učenika Škole u Vijeću učenika Međimurske županije (izabrana u Zelengaju 28. listopada 2015.)

je Viktorija Šantavec (8.a)

 

Popis izabranih predstavnika, zamjenika i blagajnika na satovima razrednika u rujnu 2017. godine:

 

 

Razred

Ime i prezime

Zaduženje

1.h

Lili Strahija

predstavnica razreda

 

Dino Branilović

zamjenik predstavnice

 

Nikola Kovač

blagajnik

2.h

Hana Branilović

predstavnik razreda

 

Neven Vuk

zamjenik predstavnika

 

Samuel Furdi

blagajnik

3.h

Dorian Čavlek

predstavnik razreda

 

Ivana Pozderec

zamjenica predstavnika

 

Marko Vuk

blagajnik

4.h

Nina Kolarić

predstavnica razreda

 

Doroteja Šantavec

zamjenica predstavnice

 

Nika Granatir

blagajnica

5.

Vida Vlahek

predstavnica razreda

 

Ivan Vlahek

zamjenik predstavnice

 

Jana Jurgec

blagajnica

 

Magdalena Brzuhalski

blagajnica

6.a

Lana Naranđa

predstavnica razreda

 

Lorena Vargek

zamjenica predstavnice

 

Lea Kovač

blagajnica

 

David Hranjec

blagajnik

6.b

Mateo Čanadi

predstavnik razreda

 

Matija Kramar

zamjenik predstavnika

 

Marko Krznar

blagajnik

 

Nikola Švec

blagajnik

7.

Gabrijel Drk

predstavnik razreda

 

Leonard Kovač

zamjenik predstavnika

 

Sara Jesenović

blagajnica

 

Timo Vlahek

blagajnik

8.a

Viktorija Šantavec

predstavnik razreda

 

Dora Slamek

zamjenik predstavnika

 

Melani Cirkvenčić

blagajnica

 

Korina Čavlek

blagajnik

8.b

Rea Sabol

predstavnica razreda

 

Tena Hanić

zamjenica predstavnika

 

Paola Horvat

blagajnica

 

Matija Lovrenčić

blagajnik

1./4.p

Paula Strbad,  4.p

predstavnica razreda

 

Pele Purić, 4.p

zamjenik predstavnika

 

Marina Oršoš, 4.p

blagajnik

2./3.p

Mija Horvat, 2.p

predstavnica razreda

 

Monika Ignac, 2.p

zamjenica predstavnice

 

Marko Tomašek, 3.p

blagajnica

1./2.j

Petar Molnar, 2.j

predstavnik razreda

 

Gabrijel Čavlek, 1.j

zamjenik predstavnika

 

Marko Kanižaj, 2.j

blagajnik

3./4.j

Karia Veronika Bajan, 3.j

predstavnica razreda

 

Matija Čavlek, 3.j

zamjenik predstavnice

 

Nikolina Kramar, 3.j

blagajnik