Vijeće učenika

 
Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe. Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.). Za sve objavljeno na stranicama Škole imamo pismenu suglasnost roditelja. Ukoliko se na stranicama objavi nešto što roditelji ne žele ili nije u skladu sa zakonskim odredbama, treba se odmah obratiti Školi pismenom izjavom ili usmenom zamolbom.

Školska 2017./18. godina (popis članova Vijeća učenika)

 

Vijeće učenika sastavljeno je od 24 člana (po jedan predstavnik svakog razrednog odjela, a svaki razred ima i zamjenika predstavnika koji sudjeluje u radu Vijeća ako predstavnik ne može biti prisutan).

Svrha učeničkog vijeća je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s učiteljima i rad na poboljšanju života u školi i zajednici.

Vijeće učenika sastaje se jednom tromjesečno. Za svaki susret predviđena je tema koja će se obrađivati i plan rada, a susret se zaključuje aktualnim temama kad predstavnici iznose svoja zapažanja i prijedloge za rješavanje pitanja od važnosti za učenike i školu.

 

Listopad 2017. godine, prva radionica

 

Popisi članova vijeća učenika po godinama

 

Arhiv OŠ Hodošan:

Katalog javnih dokumenata

Školska 2017./18. godina

Školska 2016./17. godina

Školska 2015./16. godina

Školska 2014./15. godina

Školska 2013./14. godina

Školska 2012./13. godina

Školska 2011./12. godina 

Školska 2010./11. godina

Školska 2009./10. godina

Školska 2008./09. godina

 

Vijeće učenika na sjednici u Zelengaju 7. listopada 2017.

Predstavnica učenika Škole Viktorija Šantavec vodi jedan od radnih sastanaka 2015./16.

Radionica 2014. godine, pedagoginja Jelena Sobočan Tkalčec

Radionica 2013. godine, pedagoginja Maja Tkalec