Vijeće učenika

Vijeće učenika sastavljeno je od 24 člana (po jedan predstavnik svakog razrednog odjela, a svaki razred ima i zamjenika predstavnika koji sudjeluje u radu Vijeća ako predstavnik ne može biti prisutan).

Svrha učeničkog vijeća je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s učiteljima i rad na poboljšanju života u školi i zajednici.

Vijeće učenika sastaje se jednom tromjesečno. Za svaki susret predviđena je tema koja će se obrađivati i plan rada, a susret se zaključuje aktualnim temama kad predstavnici iznose svoja zapažanja i prijedloge za rješavanje pitanja od važnosti za učenike i školu.

 

U srijedu 10. listopada 2018. predsjednici i zamjenici razreda OŠ Hodošan putovali su autobusom u izletište Zelengaj. Tamo se održala prva sjednica Vijeća učenika. Moj prijatelj Neven i ja predstavljali smo 3. razred naše škole. Za novog predstavnika učenika škole izabrali smo Saru Kolonić, učenicu 7.b razreda. Nakon toga slijedila je kratka radionica gdje smo rješavali zadatke. Na kraju smo jeli slasnu pizzu. Vrijeme je bilo prelijepo pa smo se vani poigrali. U 12.30 smo se vratili kući. Bilo mi je jako lijepo.

                                                                                                                N. N., 3.h

Školska 2018./19. godina (popis članova Vijeća učenika)

Popisi članova vijeća učenika po godinama - liste su uklonjene zbog GDPR-a. Jako smo žalosni!!!

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe. Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.). Za sve objavljeno na stranicama Škole imamo pismenu suglasnost roditelja. Ukoliko se na stranicama objavi nešto što roditelji ne žele ili nije u skladu sa zakonskim odredbama, treba se odmah obratiti Školi pismenom izjavom ili usmenom zamolbom.

 

Listopad 2018. godine, prva radionica - fotografija slijedi

 

Predstavnica učenika Škole Viktorija Šantavec vodi jedan od radnih sastanaka 2015./16.