Fotografije razreda

na kraju nastavne  2003./04. godine

Ovdje donosimo fotografije generacija svih razreda.

Originalne fotografije ostale su dio obimnog školskog arhiva fotografija za kojima je brinuo raw Ivan

 

 

1.h Dragutin Balent

 

2.h Anka Balent

 

3.h Emilija Kolac

 

 

4.h Marija Kovač

 

 

1./2.p Ljiljana Zelenić

 

3./4.p Elizabeta Matijaško

 

1./4.j Suzana Košak

 

2./3.j Liljana Kralj

 

 

5.h Željka Brodar

 

6.h Sandra Vlahek

 

7.a Stjepan Kolac

 

7.b Dragutin Šimunić

 

 

8.h Ružica Vuk