Fotografije razreda

na kraju nastavne  2006./07. godine

Ovdje donosimo fotografije generacija svih razreda.

Originalne fotografije ostale su dio obimnog školskog arhiva fotografija

8.h Željka Tot

7.h Sandra Premuš - Lepen

 

6.b Dragutin Šimunić

 

6.a Kristijan Ovčarić

 

 

5.b Mirjana Štrok

 

 

5.a Sandra Rok

 

 

4.h Dragutin Balent

 

 

 

3.h Katarina Barić

 

 

3./4.j Suzana Košak

 

 

2.h Emilija Kolac

 

2./4.p Ljiljana Zelenić

 

 

1./3.p Elizabeta Matijaško

 

 

1./2.j Liljana Kralj

 

 

1.h Anka Balent