Zaklada "Profesor dr. Josip Sabol"

 

    Službena stranica:       https://www.zaklada-josip-sabol.hr/

 

Zaklada je donacijom za 12. Pisanicu postala prijatelj Osnovne škole Hodošan.

 Zaklada želi podržati koncept “jednakih šansi” u obrazovanju i stjecanju različitih sposobnosti svakog mladog čovjeka. Želi stvarati društvo u kojem su svi članovi jednaki pred zakonom koji jamči jednakost šansi razvoja sposobnosti svakog čovjeka. Kroz dodjeljivanje stipendija i financijske potpore školama, srednjoškolcima i studentima, na putu njihovog školovanja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te potpori humanitarnim udrugama, želi se unaprijediti  znanstveni, umjetnički i kulturni razvoj društva s težištem na područje Varaždinske biskupije i Međimurske županije.

Na ovim stranicama bit će prikazana samo suradnja Zaklade i Škole.

O zakladi

 

Izvodi iz medija

  Pomoć Osnovnoj školi Hodošan (dolje)  

Zahvaljujemo svima koji su omogućili suvremenu nastavu i u našem razredu, posebno Zakladi "Profesor dr. Josip Sabol"

  • Kako je Zaklada postala prijatelj Škole

Novi saziv Vijeća roditelja od jeseni 2005. predložio je ostvarenje prvog školskog "sajma". Kako je za organizaciju božićno-novogodišnjeg sajma bilo prekasno, a uz to taj način obilježavanja ima na našem području OŠ D. Kraljevec, Vijeće je donijelo odluku da Škola organizira uskrsni sajam pod nazivom "Pisanica".

Od te, uspješno organizrane 1. Pisanice pa do danas (12. Pisanica 9. travnja 2017. godine) Osnovna škola je ostvarila prepoznatljiv brend na koji nitko ne ostaje ravnodušan. Na one koji se ne slažu s organizacijom ili nekim elementom Pisanice ionako Škola ne računa. Ali golema većina učenika, roditelja, djelatnika i prijatelja Škole podržava ove susrete. Da ipak ne bi griješili u tvrdnjama da je sve idilično, dva puta tijekom proteklog desetljeća ravnatelj je proveo anketu na kojoj se za održavanje Pisanice uvijek izjasnilo iznad 2 trećine roditelja, a od preostale jedne trećine zamenariv je bio broj negativno raspoloženih sudionika. Ostali se nisu ni izjasnili.

Ovo je tradicionalno osmišljen projekt u kojem sudjeluje široka lepeza zainteresiranih. Od institucija su to zasad Župa Sveti Juraj u Trnju koja preuzima centralni dio - Svetu misu i dobrovoljna vatrogasna društva iz Hodošana i Palinovca (zaduženi za sigurnost tijekom Mise i Izložbe).

Uključeni su djelatnici Škole (pripreme, uređenje prostora...), roditelji i učenici (radionice i održavanje izložbenog sajma), vjernici Župe Sveti Juraj u Trnju i mnogih drugih župa (Misa i posjet sajmu), prijatelji Škole donacijama i drugim vrstama pomoći. Zaklada je značajnom  donacijom za 12. Pisanicu postala prijatelj Osnovne škole Hodošan.
 

  • Zašto je to važno ulaganje u obrazovanje i zaštitu socijalno-ugroženih skupina

Novčani prilozi ostvareni razmjenom za predmete vezane uz Uskrs jedan je od pokazatelja da se Školi želi pomoći. Škola prima sredstva za materijalne troškove od osnivača Međimurske županije, ali ima mali broj učenika u tri suvremeno opremljene škole s puno prostora pa su sredstva nedostatna za sve nabave, uređenja prostora i suvremenu nastavu. Škola se na različite načine snalazi, često "koprca" u odlukama kamo rasporediti svaku kunu.

Tako se sredstva dobivena Pisanicom po odluci Vijeća roditelja uglavnom troše za neke veće nabave (računala, projektori, pametne ploče, inventar...) za što inače treba dodatna štednja dulje vremena. Zaklada "profesor dr. Josip Sabol" za 12. Pisanicu poklonila je dva kompleta interaktivnih ploča za što bi školi bez plaćanja telefona, sredstva za čišćenje, stalnih intervencija u prostorima, materijala za izradu namještaja, materijala za bojanje, namještaja, popravaka instalacija i opreme, skupih zdravstvenih pregleda, skupih sigurnosnih pregleda opreme i prostora, popunjavanje opreme u sanitarnim čvorovima, čišćenja jama i odvoza smeća, deratizacije, plaćanja programa za upravu i učenike, nabave i održavanja skupe suvremene opreme,  nabave lektire i stručne literature, itd., zatim izobrazbe učitelja, liječničkih pregleda, prijevoza učenika na natjecanja i u srednje škole itd., trebalo više mjeseci.

Donacijom se omogućio "mali financijski predah" jer je ova nabava već bila planirana  Planom nabave i Godišnjim planom i programom OŠ Hodošan. "Predahom" je lakše je prehraniti i u čistom držati socijalno ugroženu skupinu učenika, lakše je za njih provesti socijalne i profesionalno-orijetacijske programe te programe zaštite zdravlja i higijene. Stoga smo neizmjerno zahvalni dr. Josipu Sabolu i Upravnom vijeću Zaklade na odluci da se sredstva namijene Osnovnoj školi Hodošan.

  • Ostale donacije

Tako je, dakle, planirana nabava ubrzana pa će se ostala sredstva ostvarena 12. Pisanicom upotrijebiti za inicijaciju projekta obnove školske kuhinje; prva je (i prije ljeta) izrada projekta,  uvođenje plina, zatim zamjena starih i već mnogo puta "krpanih" priključaka vode i odvodnje, skidanje pločica i poda, te konačno postavljanje svega novoga. E, za to zadnje pak očekujemo pomoć lokalne uprave i osnivača.

I kad smo već kod "zarada" Škole, ekskluzivno donosimo i tablicu dosad ostvarenih novčanih donacija na svim Pisanicama. Sredstva su uvijek upotrebljavana po planovima nabave Škole i odlukama Vijeća roditelja. Utrošak je uvijek dokumentiran u izvješćima ravnatelja koja svake godine daje Vijeću roditelja i Školskom odboru. Zbog različitog broja učenikla u razredima, različitog angažiranja roditelja i razrednika ne donosimo popise po razredima. Ne bi bilo lijepo.

 

Pisanica

 

 

 

 

po godinama

Plus

 

 

 

samo OŠ Hodošan

Vrtić

OŠ Donji Kraljevec

I.

2006.

9.795,00

822,00

ne sudj.

II.

2007.

13.086,50

?

ne sudj.

III.

2008.

13.218,00

655,00

985,00

IV.

2009.

10.430,00

650,00

620,00

V.

2010.

9.842,00

600,00

300,00

VI.

2011.

10.213,00

640,00

281,00

VII.

2012.

10.860,00

?

?

VIII.

2013.

11.781,50

?

?

IX.

2014.

11.106,00

?

ne sudj.

X.

2015.

11.758,00

675,00

ne sudj.

XI.

2016.

12.229,00

660,00

ne sudj.

XII.

2017.

13.990,00

630,00

ne sudj.

 

 

138.309,00

5.332,00

2.186,00