Arhiva OŠ Hodošan:

Katalog javnih dokumenata

 

Godišnji plan i program za školsku 2020./21. godinu (5. listopada 2020.)

Školski kurikulum za školsku 2020./21. godinu  (5. listopada 2020.)

Pravilnik o zapošljavanju

Statut Osnovne škole Hodošan  (verzija 1. veljače 2019. godine)

Školski odbori 1991. nadalje

Naše humanitarne akcije

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski plan škole za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Rebalans za 2020. godinu

Rebalans plana nabave za 2020. godinu

Financijski plan Škole za 2019. godinu

18-227-4-1_Financijski plan 3

Financijski plan škole za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Rebalans za 2019. godinu

Rebalans plana za 2019. godinu

Financijski plan 3. razina 2020.-2022.

 

 Bilješke za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.

Financijsko izvješće od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine